Uitgelicht # Artikelen

299 vermeldingen gevonden. Resultaten 1 tot 80 weergeven
Inleiding analyse en goniometrie

Inleiding analyse en goniometrieDr. A. van Dop, Dr. Ir. B. Groeneveld, Drs. L.W. van der Horst, N.B. Walters, K.H. Cohen, K.J.L. Rogierwiskunde bovenbouw vwo - met antwoo...

€2,00
wwf

 

GPS en wiskunde

GPS en wiskundeJan van den BrinkBron: Met een wonder in de hand… Opdrachten 1. GPS, geschiedenis en basisideeën 2. Toepassingen en informatie 3. Pages op de GPS 4...

€2,00
wwf

 

Introduction to Probability and Statistics

Introduction to Probability and StatisticsB.W. Lindgren; G.W. McElrath 1. Discrete Probability Models 2. Discrete Random Variables 3. Introduction to Infe...

€2,00
wwf

 

Middel-Algebra II

Leerboek voor Akte-studie en inleiding tot de analyse I. Onmeetbare getallen II. Varianten en limieten van varianten III. Limieten van functies ...

€2,00
wwf

 

Moderne wiskunde deel 7v

Moderne wiskunde deel 7vG. Krooshof (eindredacteur)Wiskunde voor de bovenbouw vwo

€1,00
wwf

 

Moderne wiskunde 5v en 6v

Wiskunde voor de derde klas vwo

€2,00
wwf

 

Moderne wiskunde 4v

wiskunde voor de tweede klas vwo

€1,00
wwf

 

Moderne wiskunde 1+2 voor de brugklas

Wiskunde voor de brugklas mavo-havo-vwo

€2,00
wwf

 

An Introduction to Mathematical Statistics and Its Applications

An Introduction to Mathematical Statistics and Its ApplicationsRichard J. Larsen; Morris L. Marx1. Introduction2. Probability3. Random Variables4. Special Distributions5....

€2,00
wwf

 

Pythagoras - Jaargang 14

Pythagoras - Jaargang 14Wiskundetijdschrift voor jongeren De volledige jaargang 14, 1974-1975

€1,00
wwf

 

Lessen in ruimtemeetkunde 2

Lessen in ruimtemeetkunde 2Martin Kindt en Jan de Lange Jzn.HEWET vwo Wiskunde B 1.Iso-hoogtelijnen 2. Bollen 3. Cilindersneden 4. De ellips nader bekeken 5. Kegel...

€1,00
wwf

 

Examenbundel vmbo bb wiskunde 2002/2003

Deel 1 - Oefenen op onderwerp 1. Algebraïsche verbanden: grafieken 2. Algebraïsche verbanden: formules 3. Rekenen, meten en schatten 4. Meetk...

€2,00
wwf

 

Examenbundel vmbo kgt wiskunde 2002/2003

Deel 1 - Oefenen op onderwerp 1. Algebraïsche verbanden: grafieken 2. Algebraïsche verbanden: formules 3. Rekenen, basisvaardigheden 4. Meetk...

€2,00
wwf

 

Examenbundel havo wiskunde 1973/1982

20 examens, 18 met uitwerkingen, 2 alleen opgaven

€2,00
wwf

 

Examenbundel havo wiskunde 1978/1989

23 examens, 1 alleen opgaven

€2,00
wwf

 

Examenbundel havo wiskunde A 1989/1995

13 examens, 10 met uitwerkingen, 3 alleen opgaven

€2,00
wwf

 

Examenbundel havo wiskunde B 1989/1994

11 examens, 9 met uitwerkingen, 2 alleen opgaven

€2,00
wwf

 

Examenbundel vwo wiskunde A 1983/1991

17 examens, 15 met uitwerkingen, 2 alleen opgaven

€2,00
wwf

 

Examenbundel vwo wiskunde A 1991/1999

17 examens, 14 met uitwerkingen, 3 alleen opgaven

€2,00
wwf

 

Examenbundel vwo wiskunde B 1992/2000

17 examens, 14 met uitwerkingen, 3 alleen opgaven

€2,00
wwf

 

A New Calculus I

1. Introductory 2. Gradient of a Graph 3. Rate of Change 4. Further Examples of Derived Functions 5. Integration as Anti-differentiation 6. ...

€2,00
wwf

 

Calculus - Early Transcendentals

1. Functions and Models 2. Limits and Derivatives 3. Differentiation Rules 4. Applications of Differentiation 5. Integrals 6. Applications...

€4,00
wwf

 

Computer Graphics

including 442 solved problems 1. Graphics Input, Storage, and Communications 2. Display Devices 3. Scan Conversion 4. Two-dimensional Graphics ...

€2,00
wwf

 

Advanced Mathematics for Engineers and Scientists

including 950 solved problems 1. Review of fundamental concepts 2. Ordinary differential equations 3. Linear differential equations 4. Laplace ...

€2,00
wwf

 

Laplace Transforms

including 450 solved problems 1. The Laplace transform 2. The inverse Laplace transform 3. Applications to differential equations 4. Applicatio...

€2,00
wwf

 

Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems

Elementary Differential Equations and Boundary Value ProblemsWilliam E. Boyce, Richard C. DiPrima1. Introduction 2. First Order Differential Equations 3. Second Order L...

€2,00
wwf

 

Lineare Algebra

1. Grundbegriffe 2. Unterräume, Basis, Koordinaten 3. Abbildungen 4. Lineare Gleichungssysteme, Determinanten 5. Äquivalenz und Ähnlichkeit ...

€2,00
wwf

 

Wiskunde en Gezondheid

Wiskunde en GezondheidVakantiecursus 2002J. van de Craats - Ten geleide N. Maurits - Een wiskundige kijk in de hersenen M. Keijzer - Monte Carlo en wijnvlekken I. Stam...

€2,00
wwf

 

Vraagstukken Analyse

Vraagstukken AnalyseDrs. W.J. Al, Drs. W.F.J. Edelaar1. Voorbereiding 2. Complexe getallen 3. Functies; continuïteit 4. Differentiaalrekening 5. Integraalrekening 6...

€2,00
wwf

 

Wiskundeonderwijs in de basisvorming

Wiskundeonderwijs in de basisvormingBram LagerwerfEen didactische ruggesteun voor wiskundedocenten 1. Getallen 2. Ruimte, vlakken, lijnen en punten 3. Wiskunde bouwen ...

€2,00
wwf

 

Introductory Mathematical Analysis

For Business, Economics, and the Life and Social Sciences0. Review of algebra1. Applications and more algebra2. Functions and graphs3. Lines, parabolas, and systems4. Exp...

€2,00
wwf

 

Analyse

AnalyseDr. J.H.J. Almering e.a.1. Grondbegrippen 2. Complexe getallen 3. Limieten en continuïteit 4. Differentiaalrekening 5. Integraalrekening 6. Functies van Rn n...

€2,00
wwf

 

Kansverdelingen

KansverdelingenMartin Kindt en Jan de Lange Jzn.HEWET vwo Wiskunde A 1. Stochasten 2. Verwachtingswaarde 3. Binomiale kansverdeling 4. De hypergeometrische verdelin...

€1,00
wwf

 

Vraagstukken over Analyse en Algebra 2

Vraagstukken over Analyse en Algebra 2W.J.H. Salet e.a.I. Vergelijkingen II. Functies van twee of meer veranderlijken III. Differentiaalquotiënten IV. Het invoeren va...

€2,00
wwf

 

Exponenten en logaritmen

Exponenten en logaritmenJan de Lange JznHEWET vwo Wiskunde A/B 1. Inleiding 2. Exponentiële funkties 3. Grafieken, ongelijkheden 4. Toepassingen 5a. Logaritmische...

€1,00
wwf

 

Werkboek der analytische meetkunde

Werkboek der analytische meetkundeDr. P.M. van Hiele en Dr. D. van Hiele-GeldofI. Het algebraïsch voorstellen van meetkundige figuren II. Onderlinge ligging van meetkund...

€2,00
wwf

 

Goniometrie

GoniometrieDr. A. van Dop, Dr. A. van HaselenI. Goniometrische verhoudingen van scherpe hoeken II. Goniometrische verhoudingen van willekeurige hoeken III. Grafieken IV. ...

€2,00
wwf

 

Stereometrie

StereometrieDr. A. van Dop, Dr. A. van HaselenI. Rechten en vlakken II. Doorsneden III. Hoeken tussen rechten en vlakken IV. Afstanden V. Verzameling van punten. Verzamel...

€2,00
wwf

 

Nieuwe algebra-vraagstukken

Nieuwe algebra-vraagstukkenB. Coster, Dr. A. van Dop, Dr. H. Streefkerkmet antwoordenboekje I. Limieten II. Differentiaalrekening III. Uitbreiding van de functies IV. Int...

€2,00
wwf

 

Nieuwe algebra voor het eindexamen

Nieuwe algebra voor het eindexamenB. Coster, Dr. A. van Dop, Dr. H. StreefkerkI. Het getalbegrip II. Vergelijkingen III. Functies IV. Coördinaten. Toepassing op functies...

€2,00
wwf

 

Algebra voor M.O. en V.H.O. I

Algebra voor M.O. en V.H.O. IC.J. AldersI. Hoofdbewerkingen met algebraïsche getallen II. Lineaire vergelijkingen met één onbekende III. Merkwaardige produkten IV. Ont...

€2,00
wwf

 

Algebra voor M.O. en V.H.O. II A

Algebra voor M.O. en V.H.O. II AC.J. AldersXII. Grafische voorstellingen; de lineaire functie XIII. Vierkantsvergelijkingen XIV. Irrationale vergelijkingen XV. De kwadrat...

€2,00
wwf

 

Algebra voor M.O. en V.H.O. II B

Algebra voor M.O. en V.H.O. II BC.J. AldersXXIV. Functies XXV. De functies y = (ax^2+bx+c)/(px^2+qx+r) en y = (ax^2+bx+c)/(px+q) XXVI. Limieten XXVII. Inleiding tot de di...

€2,00
wwf

 

Algebra voor M.O. en V.H.O. III

Algebra voor M.O. en V.H.O. IIIC.J. AldersI. Functies II. Limieten III. Inleiding tot de differentiaalrekening IV. De grondformule van de integraalrekening V. Complexe ge...

€2,00
wwf

 

Inleiding tot de Analytische Meetkunde

Inleiding tot de Analytische MeetkundeC.J. AldersI. Coördinaten II. De rechte lijn III. De cirkel IV. Verzamelingen V. De parabool VI. De ellips VII. De hyperbool VIII. ...

€2,00
wwf

 

Stereometrie voor M.O. en V.H.O.

Stereometrie voor M.O. en V.H.O.C.J. AldersI. Ligging van punten, lijnen en vlakken II. Meetkundige plaatsen; ruimteconstructies III. De piramide IV. Het prisma V. De inh...

€2,00
wwf

 

Correlatie en regressie

Correlatie en regressieW.E. Groen, A.J. Hakkert, W.H.H. van der MaatenKeuze onderwerp wiskunde A 1. Kwalitatieve aspecten 2. Kwantitatieve aspecten 3. Afsluiting; Tijdree...

€2,00
wwf

 

Statistiek en kansrekening voor het v.w.o.

Statistiek en kansrekening voor het v.w.o.Bert Nijdam e.a.met Tabellenboekje en Antwoordenboekje incl. het boek Kanttekeningen (333 p) met ervaringen, opgedaan in het exp...

€2,00
wwf

 

Denken en handelen van docenten

Denken en handelen van docentenIlona C.H. MathijsenProefschrift 1. Achtergrond en probleemstelling 2. De relatie tussen het denken en het handelen 3. Methode ...

€2,00
wwf

 

Cifra - Algebra voor de MTS

Cifra - Algebra voor de MTSA.J. Pigmans1. Rekenkundige bewerkingen 1 2. Rekenkundige bewerkingen 2 3. Rekenkundige bewerkingen 3 4. Algebraïsche bewerkingen 5. Merkwaard...

€2,00
wwf

 

Lineaire algebra - vraagstukken

Lineaire algebra - vraagstukkenJ.F.H. BorDe werkelijke schrijvers zijn: Dr. J.C. Boland , Dr. F. Oort en Dr. H. van Rossum Ten behoeve van de wiskundeoefeningen aan de U...

€2,00
wwf

 

Vraagstukken Analytische Meetkunde en Lineaire Algebra

Vraagstukken Analytische Meetkunde en Lineaire AlgebraB.W. Steggerda e.a.I. Vectoren in R2 en R3 II. Metriek III. Lineaire afhankelijkheid in R2 en R3 IV. Determinanten e...

€2,00
wwf

 

Wiskunde voor de sector HEO

Wiskunde voor de sector HEOD.P.G. van As1. Getalverzamelingen en bewerkingen 2. Functies, vergelijkingen en ongelijkheden van de eerste graad 3. Functies en vergelijkinge...

€2,00
wwf

 

Voortgezette wiskunde 1 - Differentiaalrekening en integraalrekening

Voortgezette wiskunde 1 - Differentiaalrekening en integraalrekeningDrs. A. Kaldewaij, Dr. J. van Tiel1. Functies en relaties 2. Limieten 3. Differentiëren 4. Exponenti...

€2,00
wwf

 

Vraagstukken Analyse 2 1/2

Vraagstukken Analyse 2 1/2M. H. HendriksI. Algemene inleiding II. Continue functies III. Differentieerbare functies IV. Integratie V. Differentiaalvergelijkingen VI. Exam...

€2,00
wwf

 

Numerieke zaken uit Analyse

Numerieke zaken uit AnalyseDr. J.H.J. Almering e.a.Regula falsi Linearisering, interpolatieformule van Lagrange, numerieke nulpuntsbepaling Numerieke integratie Foutenlee...

€1,00
wwf

 

Repetitiedictaat Analyse deel I

Repetitiedictaat Analyse deel IIr. W.J. VollewensI. Functies II. Limieten III. Differentieeren van functies van één onafhankelijke variabele IV. Het differentieeren van...

€2,00
wwf

 

Vraagstukken over Analyse en Algebra 1

Vraagstukken over Analyse en Algebra 1W.J.H. Salet e.a.I. Inleiding II. Complexe getallen III. Limieten van rijen IV. Limieten van functies; continuïteit V. Differentië...

€2,00
wwf

 

Gids voor het examen wiskunde m.o. a

Gids voor het examen wiskunde m.o. aP.J. de DoelderI. Algebra II. Analyse III. Analytische meetkunde en lineaire algebra IV. Projectieve meetkunde

€2,00
wwf

 

Statistiek 1 - Datareductie

Statistiek 1 - DatareductieW.P. van den Brink, P. KoeleDeel 1: Datareductie 1. Inleiding 2. Meten en beschrijven 3. Kengetallen voor frequentieverdelingen 4. Correlatie 5...

€2,00
wwf

 

Statistiek 3 - Toepassingen

Statistiek 3 - ToepassingenW.P. van den Brink, P. KoeleDeel 3: Toepassingen 12. Methodologie 13. Variantie-analyse 14. Gemiddelden en varianties 15. Correlatie 16. Median...

€2,00
wwf

 

Beschrijvende statistiek

Beschrijvende statistiekE.A.W. Bolle, F. Göbel, J.M.H. Lenoir1. Inleiding 2. Waarneming en onderzoek van statistische verschijnselen 3. Presentatie van gegevens 4. Samen...

€2,00
wwf

 

Statistiek voor technici - met Excel en TI-83/84 - Opgaven

Statistiek voor technici - met Excel en TI-83/84 - OpgavenTheo van Pelt1. Gegevens verwerken 2. Gegevens karakteriseren 3. Kansrekening en enkele kansmodellen 4. Continue...

€2,00
wwf

 

Vraagstukken over Waarschijnlijkheidsrekening

Vraagstukken over WaarschijnlijkheidsrekeningDr. P.J.A. KantersI. Combinaties en permutaties II. Uitkomstenruimte en gebeurtenissen III. Symmetrisch kansveld IV. Conditio...

€2,00
wwf

 

Vraagstukken ter oefening in de meetkunde 2

Vraagstukken ter oefening in de meetkunde 2W.H. Wisselink(Voor eerstbeginnenden) Herzien door P. Wijdenes 8. Evenredigheid van lijnen 9. Gelijkvormigheid van driehoeken 1...

€2,00
wwf

 

Nieuwe schoolmeetkunde I en II, met toelichting en antwoorden

Nieuwe schoolmeetkunde I en II, met toelichting en antwoordenP. WijdenesLijnen Hoeken Passeroefeningen I Driehoeken I Evenwijdige lijnen I Verplaatsingen. Congruentie Eve...

€2,00
wwf

 

Meetkunde met vectoren 1

Meetkunde met vectoren 1L.R.J. Westermann1. Vectoren in de vlakke meetkunde 2. Vergelijkingen van enkele meetkundige figuren 3. Meetkunde van de ruimte 4. Inprodukt, verg...

€2,00
wwf

 

Meetkunde met vectoren 2

Meetkunde met vectoren 2L.R.J. Westermann1. Afhankelijkheid en onafhankelijkheid van vectoren 2. Afbeeldingen 3. Basis- en coördinatentranformaties met toepassingen

€2,00
wwf

 

Algebra voor V.H.O. en M.O. II

Algebra voor V.H.O. en M.O. IIDr. Joh. H. WansinkI. Worteltrekking; invoering van irrationale getallen; hoofdbewerkingen in het reële getallensysteem II. Benaderingen II...

€2,00
wwf

 

Algebra voor V.H.O. en M.O. III

Algebra voor V.H.O. en M.O. IIIDr. Joh. H. WansinkI. Enige eenvoudige functies en hun grafieken II. Voortzetting van de theorie der functies III. Differentiaalrekening IV...

€2,00
wwf

 

Leerboek der vlakke meetkunde

Leerboek der vlakke meetkundeDr. Jan de Vries, W.H.L. Janssen van RaaijHerzien door Dr. P.A. Okken I. Lijnen, vlakken en hoeken II. De driehoeken III. Constructies IV. De...

€2,00
wwf

 

Algebraïsche hoofdstukken

Algebraïsche hoofdstukkenDr. A. van Thijn mmv M.L. KobusI. Reeksen II. De exponentiëele functie - Oneigenlijke machten III. Logarithmen IV. Samengestelde interestrekeni...

€2,00
wwf

 

Leerboek der algebra I

Leerboek der algebra IDr. Th.G.D. Stoelinga, Dr. M.G. van TolI. Inleiding II. Algebraïsche getallen III. Hoofdbewerkingen IV. Vergelijkingen V. Merkwaardige produkten en...

€2,00
wwf

 

Leerboek der algebra II

Leerboek der algebra IIDr. Th.G.D. Stoelinga, Dr. M.G. van TolIX. Wortels X. Twee vergelijkingen van de eerste graad met twee onbekenden XI. Grafische voorstellingen. Fun...

€2,00
wwf

 

Leerboek der algebra III

Leerboek der algebra IIIDr. Th.G.D. Stoelinga, Dr. M.G. van TolXIX. Limieten. Het begrip "oneindig groot" XX. Gebroken funkties en haar grafieken XXI. Oneigenli...

€2,00
wwf

 

Beknopte Analytische Meetkunde

Beknopte Analytische MeetkundeDr. D.J.E. SchrekI. Coördinaten II. Vergelijkingen tussen coördinaten III. De rechte lijn IV. Twee en meer rechten V. De cirkel VI. Twee e...

€2,00
wwf

 

Verzameling van Meetkundige Vraagstukken

Verzameling van Meetkundige VraagstukkenG. SmitsHerzien door Drs. A.J.Th. De Van "Het oplossen van meetkundige vraagstukken berokkent aan verreweg het meerendeel der...

€2,00
wwf

 

Verzameling van Algebraïsche Vraagstukken 1

Verzameling van Algebraïsche Vraagstukken 1G. SmitsHerzien door P. Visser "Bij het onderwijs in de Algebra treedt practische oefening zozeer op den voorgrond, dat v...

€2,00
wwf

 

Verzameling van Algebraïsche Vraagstukken 3

Verzameling van Algebraïsche Vraagstukken 3G. SmitsHerzien door P. Visser "Om een betere aanpassing van dit 3e deeltje aan het 2e mogelijkt e maken zijn de hoofdstu...

€2,00
wwf