Privacyverklaring

De gegevens die je hier invult worden alleen gebruikt om de door jou gewonnen veilingen te kunnen afhandelen. De gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij we op verzoek van politie en/of justitie verzocht worden om deze gegevens te verstrekken.

De privacyverklaring van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren is van toepassing bij het gebruik van deze website.