Blader # Artikelen in Studieboeken

31 vermeldingen gevonden. Resultaten 1 tot 20 weergeven
Beknopte Analytische Meetkunde

Beknopte Analytische MeetkundeDr. J.G. Rutgers A. Het platte vlak (99 figuren en 256 vraagstukken met antwoorden) I. Cartetische en poolcoördinaten. Krommen d...

€2,00
wwf

 

Middel-Algebra II

Leerboek voor Akte-studie en inleiding tot de analyse I. Onmeetbare getallen II. Varianten en limieten van varianten III. Limieten van functies ...

€2,00
wwf

 

Middel-Algebra I

met antwoordenboekje Leerboek voor Akte-studie en inleiding tot de analyse I. Bewijzen door volledige inductie II. Ongelijkheden III. Permutati...

€2,00
wwf

 

Lagere Algebra II

Leerboek voor de akte Wiskunde L.O. Vergelijkingen, functies, grafieken en reeksen met antwoordenboekje Lineaire vergelijkingen Lin...

€2,00
wwf

 

Lagere Algebra I

Leerboek voor de acte Wiskunde L.O. en voor inrichtingen van onderwijs met uitgebreid wiskunde-programma De algebraïsche grootheden en hun bewerkingen ...

€2,00
wwf

 

Differential Equations

Differential EquationsFrank Ayresincluding 560 solved problems 1. Origin of Differential Equations 2. Solutions of Differential Equations 3. Equations of First Order a...

€2,00
wwf

 

Elemente der Analytischen Geometrie 1. Teil

Elemente der Analytischen Geometrie 1. TeilGerrit BolI. Gerade, Ebenen, lineare Gleichungen II. Geometrie auf der Geraden III. Kreise und Kugeln IV. Oberfläche, Inhalt, ...

€2,00
wwf

 

Functions of a Complex Variable

Functions of a Complex VariableE.G. PhillipsFunctions of a complex variable Conformal representations Some special transformations The complex integral calculus The calcu...

€2,00
wwf

 

Algebraic Linguistics; Analytical Models

Algebraic Linguistics; Analytical ModelsSolomon Marcus1. Languages and Partitions 2. Linguistic Typology 3. Parts of Speech and Syntactic Types 4. Grammatical Gender 5. C...

€2,00
wwf

 

Numerieke Analyse A1

Numerieke Analyse A1Dr. J.A. Zaat1. Het rekenen met benaderende getallen 2. Benaderingsmethoden voor het oplossen van vergelijkingen 3. Niet-lineaire vergelijkingssysteme...

€2,00
wwf

 

Inleiding tot de Analyse

Inleiding tot de AnalyseG.R. VeldkampI. De reële getallen II. Het begrip functie; limieten van functies en continuïteit III. Algemene eigenschappen van continue functie...

€2,00
wwf

 

Analyse 2 1/2

Analyse 2 1/2B. van RootselaarI. Algemene inleiding II. Continue functies III. Differentieerbare functies IV. Integratie V. Differentiaalvergelijkingen

€2,00
wwf

 

Analyse voor propaedeutische examens 1

Analyse voor propaedeutische examens 1Dr. B. Meulenbeld, Dr. W.K. Baart1. Beginselen van de differentiaal- en integraalrekening 2. Reële en complexe getallen 3. Extreme ...

€2,00
wwf

 

Lineaire algebra - vraagstukken

Lineaire algebra - vraagstukkenJ.F.H. BorDe werkelijke schrijvers zijn: Dr. J.C. Boland , Dr. F. Oort en Dr. H. van Rossum Ten behoeve van de wiskundeoefeningen aan de U...

€2,00
wwf

 

Vraagstukken over Analyse en Algebra 1

Vraagstukken over Analyse en Algebra 1W.J.H. Salet e.a.I. Inleiding II. Complexe getallen III. Limieten van rijen IV. Limieten van functies; continuïteit V. Differentië...

€2,00
wwf

 

Vraagstukken over Analyse en Algebra 2

Vraagstukken over Analyse en Algebra 2W.J.H. Salet e.a.I. Vergelijkingen II. Functies van twee of meer veranderlijken III. Differentiaalquotiënten IV. Het invoeren van n...

€2,00
wwf

 

Vraagstukken Analytische Meetkunde en Lineaire Algebra

Vraagstukken Analytische Meetkunde en Lineaire AlgebraB.W. Steggerda e.a.I. Vectoren in R2 en R3 II. Metriek III. Lineaire afhankelijkheid in R2 en R3 IV. Determinanten e...

€2,00
wwf

 

Modelltheorie 2

Modelltheorie 2Wolfram Schwabhäuser3.Vollständigkeit 4. Elementare Erweiterungen 5. Ultraprodukte 6. Modellklassen bei gewissen Präfixtypen

€2,00
wwf

 

Lineaire algebra - vraagstukken

Lineaire algebra - vraagstukkenJ.F.H. BorDe werkelijke schrijvers zijn: Dr. J.C. Boland , Dr. F. Oort en Dr. H. van Rossum Ten behoeve van de wiskundeoefeningen aan de U...

€2,00
wwf

 

Leerboek der Analyse

Leerboek der AnalyseDr. L. Kuipers1. Het stelsel der reële getallen 2. Rijen en limieten 3. Limieten van functies 4. Differentiaalrekening 5. Integraalrekening 6. Transc...

€2,00
wwf