Betalingen

Betalingen vinden altijd plaats nadat je een factuur inclusief verzendkosten hebt ontvangen van de veilingmeester. De veilingmeester zoekt de verzendwijze met de minste kosten en bundelt waar mogelijk gewonnen veilingen tot een zending. 

Vermeld bij de betaling tenminste de factuur ID en jouw naam om misverstanden te voorkomen. De factuur vermeldt alleen de kosten van het boek die je aan het einde van een veiling ontvangt, vermeld alleen de kosten van het boek. Wacht dus met betalen, totdat je de factuur van de veilingmeester inclusief verzendkosten hebt ontvangen.

Boeken worden verzonden, nadat de betaling is ontvangen.