Blader Artikelen in Schoolboeken

94 artikelen gevonden. Resultaten 1 weergeven in 20
Complexe getallen

Complexe getallenHans Freudenthal, Bert Nijdam1. Inleiding 2. Het Lichaam der Complexe Getallen 3. Complexe Functies 4. Gebroken Lineaire Afbeeldingen 5. Exponentiël...

€2,00
wwf

 

Stereometrie

StereometrieDr. A. van Dop, Dr. A. van HaselenI. Rechten en vlakken II. Doorsneden III. Hoeken tussen rechten en vlakken IV. Afstanden V. Meetkundige plaatsen VI. Vi...

€2,00
wwf

 

Wiskunde A: doelgericht toetsen

Wiskunde A: doelgericht toetsenCito-werkgroepLeerdoelen en voorbeeldopgaven verzorgd door het Cito H. Boertien, J.J.C.M. de Bondt, W.E. Groen, R.W. Jansen, J.W. Maassen,...

€2,00
wwf

 

Correlatie en regressie

Correlatie en regressieW.E. Groen; A.J. Hakkert; W.H.H. van der MaatenKeuze onderwerp wiskunde A1. Kwalitatieve aspecten2. Kwantitatieve aspecten3. Afsluiting; Tijdreekse...

€2,00
wwf

 

Correlatie en regressie (Wiskundelijn)

Correlatie en regressie (Wiskundelijn)drs. D.J.P. Bos, drs. W.H.V. de Goede, R.W. Jansen, H.E. Meijer, drs. A. van Streun1. Instap2. Kern   a. De betekenis van de corre...

€2,00
wwf

 

Examenbundel vwo wiskunde A 1992/2000

Examenbundel vwo wiskunde A 1992/2000Drs. C.L.J. Mak 17 examens, 14 met uitwerkingen, 3 alleen opgaven

€2,00
wwf

 

Examenbundel havo wiskunde B Tweede Fase incl. 2000-I en -II

Examenbundel havo wiskunde B  Tweede Fase incl. 2000-I en -IIDrs. H.R. GoedeExamenopgaen op onderwerp gerangschikt met uitwerkingen6 voorbeeldexamens (drie examens B1, d...

€2,00
wwf

 

Examenbundel havo wiskunde B 2005/2006

Examenbundel havo wiskunde B 2005/2006Drs. H.R. Goededeel 1: oefenen op onderwerpdeel 2a: examens met hints en uitwerkingen voor B1 en B1,2: 2002-I  t/m 2004-IIdeel 2b: ...

€2,00
wwf

 

Examenbundel havo wiskunde B 1991/1998

Examenbundel havo wiskunde B 1991/1998Drs. A. den Toom 15 examens, 12 met uitwerkingen, 3 alleen opgaven

€2,00
wwf

 

Examenbundel havo wiskunde 1978/1989

Examenbundel havo wiskunde 1978/1989Drs. A. den Toom 23 examens, 1 alleen opgaven

€2,00
wwf

 

De methodes der grafische voorstelling

De methodes der grafische voorstellingProf. Dr. B.G. EscherI. Principe: een variabeleII. Principe: twee variabelen, waarvan één afhankelijk van de andere, die de onafha...

€3,00
wwf

 

Weer wiskunde

Weer wiskundeW. van der Leij, A.B. Oostenvoor het eerste jaar havo/vwo aan dag/avondscholen voor volwassenen 1. Getallenverzamelingen en bewerkingen 2. Vergelijkingen e...

€2,00
wwf

 

Inleiding in de meetkunde 1

Inleiding in de meetkunde 1W.J. Brandenburg, L. SchrierI. inleiding II. Gebruik van de passer en het meten van hoeken III. Het overbrengen van hoeken IV. Het afpassen van...

€2,00
wwf

 

Wiskunde - De Rij 41

Wiskunde - De Rij 41Raymond Broecks, Robert BroeckxVernieuwde wiskunde voor het vierde jaar secundair onderwijs Algebra 1: logica, reële getallen, rekenliniaal

€1,00
wwf

 

Wiskunde - De Rij 42

Wiskunde - De Rij 42Raymond Broecks, Robert BroeckxVernieuwde wiskunde voor het vierde jaar secundair onderwijs Algebra 2: functies, veeltermen, vergelijkingen, ongelijk...

€1,00
wwf

 

Wiskunde - De Rij 2

Wiskunde - De Rij 2Robert BroeckxVernieuwde wiskunde voor het tweede jaar middelbaar onderwijs

€1,00
wwf

 

Planimetrie I

Planimetrie IP. WijdenesHoeken Twee lijnen, gesneden door een derde. Evenwijdige lijnen Driehoeken Congruentie van driehoeken Eerste werkstukken Veelhoeken Parallellogram...

€2,00
wwf

 

Vlakke meetkunde I

Vlakke meetkunde IP. Wijdenes, Dr. D. de LangeGrondbegrippen Hoeken Twee rechten, gesneden door een derde. Evenwijdige rechten Driehoeken Congruentie van driehoeken. Gron...

€2,00
wwf

 

Eenvoudige algebra

Eenvoudige algebraP.H. Couvée, Th. Van EyndhovenVoor het Nijverheids Onderwijs voor Meisjes 1. Algebraïsche getallen 2. Substitutie 3. Machtsverheffing en worteltrekkin...

€1,00
wwf

 

Nieuwe Delta - 5/6 Stochastiek

Nieuwe Delta - 5/6 StochastiekP. Gevers et.al.1. Telproblemen 2. Beschrijvende statistiek 3. Kansrekenen 4. Verklarende statistiek

€1,00
wwf