Blader Artikelen in Schoolboeken

35 artikelen gevonden. Resultaten 1 weergeven in 20
Beknopte Analytische Meetkunde

Beknopte Analytische MeetkundeDr. D.J.E. SchrekI. Coördinaten II. Vergelijkingen tussen coördinaten III. De rechte lijn IV. Twee en meer rechten V. De cirkel VI. T...

€2,00
wwf

 

Opgaven voor wiskunde I en II

Opgaven voor wiskunde I en IIDr.Ir. B. Groenevelddoor een commissie, ingesteld door de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren Examenprogramma wiskunde v.w.o. (vanaf...

€2,00
wwf

 

Opgaven wiskunde B vwo

Opgaven wiskunde B vwoJ.W. Maassen red.In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren Concept eindexamenprogramma wiskunde B 1. Analyse 2. Meetkunde 3. E...

€2,00
wwf

 

Opgaven wiskunde B havo

Opgaven wiskunde B havoJ.W. Maassen, H. Schuring red.Eindexamenprogramma wiskunde B 1. Toegepaste analyse 2. Ruimtemeetkunde 3. Examenopgaven 4. Antwoorden

€2,00
wwf

 

Opgaven wiskunde A havo

Opgaven wiskunde A havoJ.W. Maassen, H. Schuring red.Eindexamenprogramma wiskunde A 1. Tabellen, grafieken, formules 2. Discrete wiskunde 3. Statistiek en kansrekening 4....

€2,00
wwf

 

HEWET wiskunde 5/6V A - Grafische verwerking

HEWET wiskunde 5/6V A - Grafische verwerkingMartin Kindt en Jan de Lange Jzn.Wiskundemateriaal dat in het kader van het HEWET-experiment is ontwikkeld door de Vakgroep On...

€1,00
wwf

 

Examenbundel vmbo b wiskunde 2003/2004

Examenbundel vmbo b wiskunde 2003/2004Drs. F.C. LuijbeDeel 1 - Oefenen op onderwerp 1. Algebraïsche verbanden: grafieken 2. Algebraïsche verbanden: formules 3. Rekenen,...

€2,00
wwf

 

Analyse met goniometrie

Analyse met goniometrieDr. A. van Dop, Dr. Ir. B. Groeneveld, Drs. L.W. van der Horst, N.B. Walters, K.H. Cohen, K.J.L. Rogierwiskunde bovenbouw vwo 1. Functies 2. Goniom...

€2,00
wwf

 

Inleiding analyse en goniometrie

Inleiding analyse en goniometrieDr. A. van Dop, Dr. Ir. B. Groeneveld, Drs. L.W. van der Horst, N.B. Walters, K.H. Cohen, K.J.L. Rogierwiskunde bovenbouw vwo - met antwoo...

€2,00
wwf

 

Algebra en goniometrie

Algebra en goniometrieDr. A. van Dop, Dr. Ir. B. Groeneveld, Drs. L.W. van der Horst, N.B. Walters, K.H. Cohen, J.R.F. van Duynen, K.J.L. Rogier, H. Wiersma, J.H. Slump, ...

€2,00
wwf

 

Mathematische Statistiek 1+2 voor het vwo

Mathematische Statistiek 1+2 voor het vwoAuteursgroep JAGT(J.J. Slof; A. Yntema; G. Krooshof; T.G.H. Aalders) Experimentele uitgave 0. Combinatoriek 1. Kansen 2. Stocha...

€2,00
wwf

 

Vlieg er eens in - Goniometrie en vektoren

Vlieg er eens in - Goniometrie en vektorenJan de Langemet antwoordenboekje 1. Inleiding goniometrie 2. Inleiding vektoren 3. Vektoren met kentallen 4. De Winddriehoek 5. ...

€2,00
wwf

 

Rekenen met kansen

Rekenen met kansenDr. J. WesselsTorusreeks 4 1. Uitkomsten en kansen 2. Meer kansen 3. Konsekwenties Antwoorden bij opgaven

€2,00
wwf

 

Opgaven wiskunde A vwo - Inclusief Correlatie en regressie

Opgaven wiskunde A vwo - Inclusief Correlatie en regressieJ.W. Maassen red.In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren Concept eindexamenprogramma wis...

€2,00
wwf

 

Complexe getallen

Complexe getallenHans Freudenthal, Bert Nijdam 1. Inleiding 2. Het Lichaam der Complexe Getallen 3. Complexe Functies 4. Gebroken Lineaire Afbeeldingen 5. Exponenti...

€2,00
wwf

 

Levende wiskunde

Levende wiskundeHans SteurToepassingen geordend naar wiskundig onderwerp

€2,00
wwf

 

Wisforta - Wiskunde formules en tabellen

Wisforta - Wiskunde formules en tabellenNVvW (red.)Formulekaart havo Formulekaart vwo Cumulatieve binomiale verdeling Cumulatieve normale verdeling Toevalsgetallen

€1,00
wwf

 

Beknopte theorie der rekenkunde

Beknopte theorie der rekenkundeP. Jansen, G.W. van BrinkTen dienste van kweekscholen voor onderwijzers 1. Inleiding 2. Optelling 3. Aftrekking 4. Vermenigvuldiging 5. Dee...

€2,00
wwf

 

Statistiek - voor het middelbaar beroepsonderwijs

Statistiek - voor het middelbaar beroepsonderwijsIJ.J. de Jong1. Inleiding 2. Verzameling, controle, verwerking en publikatie van de gegevens 3. Diagrammen in de statisti...

€2,00
wwf

 

Gids voor de algebra van de b-afdelingen

Gids voor de algebra van de b-afdelingenDrs. P.E. LepoeterI. Iets over functies in het algemeen II. Rationale functies III. Rationale ongelijkheden IV. Limieten V. Differ...

€2,00
wwf