Blader # Artikelen in Schoolboeken

110 vermeldingen gevonden. Resultaten 1 tot 20 weergeven
Inleiding analyse en goniometrie

Inleiding analyse en goniometrieDr. A. van Dop, Dr. Ir. B. Groeneveld, Drs. L.W. van der Horst, N.B. Walters, K.H. Cohen, K.J.L. Rogierwiskunde bovenbouw vwo - met antwoo...

€2,00
wwf

 

GPS en wiskunde

GPS en wiskundeJan van den BrinkBron: Met een wonder in de hand… Opdrachten 1. GPS, geschiedenis en basisideeën 2. Toepassingen en informatie 3. Pages op de GPS 4...

€2,00
wwf

 

Moderne wiskunde deel 7v

Moderne wiskunde deel 7vG. Krooshof (eindredacteur)Wiskunde voor de bovenbouw vwo

€1,00
wwf

 

Moderne wiskunde 5v en 6v

Wiskunde voor de derde klas vwo

€2,00
wwf

 

Moderne wiskunde 4v

wiskunde voor de tweede klas vwo

€1,00
wwf

 

Moderne wiskunde 1+2 voor de brugklas

Wiskunde voor de brugklas mavo-havo-vwo

€2,00
wwf

 

Lessen in ruimtemeetkunde 2

Lessen in ruimtemeetkunde 2Martin Kindt en Jan de Lange Jzn.HEWET vwo Wiskunde B 1.Iso-hoogtelijnen 2. Bollen 3. Cilindersneden 4. De ellips nader bekeken 5. Kegel...

€1,00
wwf

 

Examenbundel vmbo bb wiskunde 2002/2003

Deel 1 - Oefenen op onderwerp 1. Algebraïsche verbanden: grafieken 2. Algebraïsche verbanden: formules 3. Rekenen, meten en schatten 4. Meetk...

€2,00
wwf

 

Examenbundel vmbo kgt wiskunde 2002/2003

Deel 1 - Oefenen op onderwerp 1. Algebraïsche verbanden: grafieken 2. Algebraïsche verbanden: formules 3. Rekenen, basisvaardigheden 4. Meetk...

€2,00
wwf

 

Examenbundel havo wiskunde 1973/1982

20 examens, 18 met uitwerkingen, 2 alleen opgaven

€2,00
wwf

 

Examenbundel havo wiskunde 1978/1989

23 examens, 1 alleen opgaven

€2,00
wwf

 

Examenbundel havo wiskunde A 1989/1995

13 examens, 10 met uitwerkingen, 3 alleen opgaven

€2,00
wwf

 

Examenbundel havo wiskunde B 1989/1994

11 examens, 9 met uitwerkingen, 2 alleen opgaven

€2,00
wwf

 

Examenbundel vwo wiskunde A 1983/1991

17 examens, 15 met uitwerkingen, 2 alleen opgaven

€2,00
wwf

 

Examenbundel vwo wiskunde A 1991/1999

17 examens, 14 met uitwerkingen, 3 alleen opgaven

€2,00
wwf

 

Examenbundel vwo wiskunde B 1992/2000

17 examens, 14 met uitwerkingen, 3 alleen opgaven

€2,00
wwf

 

Kansverdelingen

KansverdelingenMartin Kindt en Jan de Lange Jzn.HEWET vwo Wiskunde A 1. Stochasten 2. Verwachtingswaarde 3. Binomiale kansverdeling 4. De hypergeometrische verdelin...

€1,00
wwf

 

Exponenten en logaritmen

Exponenten en logaritmenJan de Lange JznHEWET vwo Wiskunde A/B 1. Inleiding 2. Exponentiële funkties 3. Grafieken, ongelijkheden 4. Toepassingen 5a. Logaritmische...

€1,00
wwf

 

Werkboek der analytische meetkunde

Werkboek der analytische meetkundeDr. P.M. van Hiele en Dr. D. van Hiele-GeldofI. Het algebraïsch voorstellen van meetkundige figuren II. Onderlinge ligging van meetkund...

€2,00
wwf

 

Goniometrie

GoniometrieDr. A. van Dop, Dr. A. van HaselenI. Goniometrische verhoudingen van scherpe hoeken II. Goniometrische verhoudingen van willekeurige hoeken III. Grafieken IV. ...

€2,00
wwf