Blader # Artikelen in Schoolboeken

91 vermeldingen gevonden. Resultaten 1 tot 20 weergeven
Examenbundel vwo wiskunde A 1983/1987

9 examens, 8 met uitwerkingen, 1 alleen opgaven

€2,00
wwf

 

Examenbundel havo wiskunde B 1989/1991

6 examens, 5 met uitwerkingen, 1 alleen opgaven

€2,00
wwf

 

Examenbundel vwo wiskunde B 1990/1998

17 examens, 14 met uitwerkingen, 3 alleen opgaven

€2,00
wwf

 

Examenbundel havo wiskunde A 1989/1995

13 examens, 10 met uitwerkingen, 3 alleen opgaven

€2,00
wwf

 

Examenbundel havo wiskunde 1978/1989

23 examens, 1 alleen opgaven

€2,00
wwf

 

Differentiëren 1

Differentiëren 1Martin Kindt en Jan de Lange Jzn.1. Veranderingen 2. Tijd-afstand-snelheid 3. Hellingen meten 4. Hellingfunkties 5.Vrije val 6. Differentiëren 7. ...

€1,00
wwf

 

Groei

GroeiMartin Kindt en Jan de Lange Jzn.HEWET vwo Wiskunde A 1. Lineaire groei: optellen 2. Exponentiële groei: vermenigvuldigen 3. Groeisnelheid: de helling 4. Groe...

€1,00
wwf

 

Exponenten en logaritmen

Exponenten en logaritmenJan de Lange JznHEWET vwo Wiskunde A/B 1. Inleiding 2. Exponentiële funkties 3. Grafieken, ongelijkheden 4. Toepassingen 5a. Logaritmische...

€1,00
wwf

 

Toetsen van hypothesen

Toetsen van hypothesenMartin Kindt, Jan de LangeHEWET vwo wiskunde A 1. Overschrijdingskansen 2. Eenzijdige toetsen 3. Tweezijdige toetsen 4. Kritiek gebied 5. Een...

€1,00
wwf

 

Automatische gegevensverwerking

Automatische gegevensverwerkingHeleen Verhage, Guus VonkHEWET vwo Wiskunde A 1. Algoritmen en structuurdiagrammen 2B. Programmeren in BASIC en COMAL 2E. Programmeren...

€1,00
wwf

 

Matrices

MatricesJan de Lange, Martin KindtHEWET vwo Wiskunde A 1. Grafen en matrices 2. Verbindingen en wegen 3. Voorraadmatrices 4. Vermenigvuldigen (1) 5. Vermenigvuldig...

€1,00
wwf

 

Functies van twee variabelen

Functies van twee variabelenMartin Kindt en Jan de Lange Jzn.HEWET vwo wiskunde A 1. Isolijnen 2. Grand Canyon 3. Een ruimtelijk model 4. Hoogtelijnen 5. Coördina...

€1,00
wwf

 

Grafische verwerking

Grafische verwerkingJan de Lange, Martin KindtHEWET vwo Wiskunde A 1. Kritisch kijken 2. Staaf- en cirkeldiagrammen 3. Histogrammen en polygonen 4. Grafische voors...

€1,00
wwf

 

Sinus

SinusJan de Lange Jzn en Martin KindtHEWET vwo Wiskunde A/B 1. Schroeflijn en sinus 2. De sinus verschoven 3. De veranderende sinus 4. Voorschriften zoeken 5. Geme...

€1,00
wwf

 

Functies en grafieken

Functies en grafiekenMartin Kindt, Jan de LangeHEWET vwo Wiskunde A/B 1. Grafieken lezen 2. Algebraïsche modellen 3. Functie als automaat 4. Domein en bereik 5. ...

€1,00
wwf

 

Examenopgaven wiskunde voor h.a.v.o.

Examenopgaven wiskunde voor h.a.v.o.C.J. Alders, Dr. A. van Dop, Dr.Ir. B. Groeneveld, C. de Groot, Ir. C. van Vliet1. Ontwerp-leerplan Wiskunde voor h.a.v.o. 2. Inleidin...

€2,00
wwf

 

Nieuwe wiskundeopgaven voor l.o., v.h.m.o. en v.w.o.

Nieuwe wiskundeopgaven voor l.o., v.h.m.o. en v.w.o.Dr. W.A.M. Burgers, Drs. B.J. WesterhofExamenprogramma Wiskunde l.o. (1970-1971) Examenprogramma Wiskunde l.o. (1971- ...

€2,00
wwf

 

Opgaven voor wiskunde I en II

Opgaven voor wiskunde I en IIDr.Ir. B. Groenevelddoor een commissie, ingesteld door de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren Examenprogramma wiskunde v.w.o. (vanaf...

€2,00
wwf

 

Opgaven wiskunde A havo

Opgaven wiskunde A havoJ.W. Maassen, H. Schuring red.Eindexamenprogramma wiskunde A 1. Tabellen, grafieken, formules 2. Discrete wiskunde 3. Statistiek en kansrekening 4....

€2,00
wwf

 

Opgaven wiskunde B havo

Opgaven wiskunde B havoJ.W. Maassen, H. Schuring red.Eindexamenprogramma wiskunde B 1. Toegepaste analyse 2. Ruimtemeetkunde 3. Examenopgaven 4. Antwoorden

€2,00
wwf