Blader Artikelen in Schoolboeken

136 artikelen gevonden. Resultaten 1 weergeven in 20
Grafentheorie

samengesteld door G. Bakker-Plooijer, M.R. Best, W.J.F. Hertoghs, F.J. Rondaij, A. Schrijver, J.M. Wijnbeek Bedoeld als eerste kennismaking met de grafentheo...

€2,00
wwf

 

Wiskunde A: doelgericht toetsen

Wiskunde A: doelgericht toetsen Cito-werkgroep Leerdoelen en voorbeeldopgaven verzorgd door het Cito H. Boertien, J.J.C.M. de Bondt, W.E. Groen, R.W. Jans...

€2,00
wwf

 

Inleiding tot de Analytische Meetkunde

Inleiding tot de Analytische MeetkundeC.J. AldersI. Coördinaten II. De rechte lijn III. De cirkel IV. Verzamelingen V. De parabool VI. De ellips VII. De hyperbool ...

€2,00
wwf

 

Stereometrie voor M.O. en V.H.O.

Stereometrie voor M.O. en V.H.O.C.J. AldersI. Ligging van punten, lijnen en vlakken II. Meetkundige plaatsen; ruimteconstructies III. De pyramide IV. Het prisma V. De...

€2,00
wwf

 

Correlatie en regressie (Wiskundelijn)

1. Instap 2. Kern a. De betekenis van de correlatiecoëfficiënt b. De berekening van de correlatiecoëfficiënt c. De betekenis van de regressiel...

€2,00
wwf

 

Complexe getallen

    1. Inleiding 2. Het Lichaam der Complexe Getallen 3. Complexe Functies 4. Gebroken Lineaire Afbeeldingen 5. Exponentiële Functies 6. Elektris...

€2,00
wwf

 

Opgaven voor wiskunde I en II

Opgaven voor wiskunde I en IIDr.Ir. B. Groenevelddoor een commissie, ingesteld door de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren Examenprogramma wiskunde v.w.o. (van...

€2,00
wwf

 

Opgaven wiskunde Vbo-Mavo/cd

Examenprogramma vbo-mavo C/D1. Algebra2. Rekenen3. Meetkunde4. Informatieverwerking en statistiek5. Gemengde opgavenExperimentele examens

€2,00
wwf

 

Opgaven wiskunde B havo

Eindexamenprogramma wiskunde B 1. Toegepaste analyse 2. Ruimtemeetkunde 3. Examenopgaven 4. Antwoorden

€2,00
wwf

 

Opgaven wiskunde A havo

Eindexamenprogramma wiskunde A 1. Tabellen, grafieken, formules 2. Discrete wiskunde 3. Statistiek en kansrekening 4. Examenopgaven 5. Antwoorden

€2,00
wwf

 

Opgaven wiskunde B vwo

In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren Concept eindexamenprogramma wiskunde B 1. Analyse 2. Meetkunde 3. Examenopgaven 4...

€2,00
wwf

 

Opgaven wiskunde A vwo - Inclusief Correlatie en regressie

In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren Concept eindexamenprogramma wiskunde A 1. Toegepaste analyse 2. Toegepaste algebra ...

€2,00
wwf

 

Examenbundel vwo wiskunde A 1985/1993

17 examens, 14 met uitwerkingen, 3 alleen opgaven

€2,00
wwf

 

Examenbundel vwo wiskunde A 1983/1989

13   examens, opgaven én uitwerkingen

€2,00
wwf

 

Examenbundel havo wiskunde B 1989/1995

13   examens, 10 met uitwerkingen, 3 alleen opgaven

€2,00
wwf

 

Examenbundel vmbo b wiskunde 2003/2004

Deel 1 - Oefenen op onderwerp 1. Algebraïsche verbanden: grafieken 2. Algebraïsche verbanden: formules 3. Rekenen, meten en schatten 4. Meetkunde: tek...

€2,00
wwf

 

Examenbundel vmbo kgt wiskunde 2002/2003

Deel 1 - Oefenen op onderwerp 1. Algebraïsche verbanden: grafieken 2. Algebraïsche verbanden: formules 3. Rekenen, basisvaardigheden 4. Meetkunde: tek...

€2,00
wwf

 

Nieuwe Algebra II

Nieuwe Algebra IIDr. P.G.J. Vredenduin, Dr. A. van Haselen1. Vergelijkingen 2. Ongelijkheden 3. Vergelijkingen met meer dan één onbekende 4. Functies en grafische vo...

€2,00
wwf

 

Nieuwe Algebra I

Nieuwe Algebra IDr. P.G.J. Vredenduin, Dr. A. van Haselen1. De natuurlijke getallen 2. De gehele getallen 3. Ontbinding in factoren 4. Deling 5. Rationale getallen 6...

€2,00
wwf

 

Nieuwe Algebra III

Nieuwe Algebra IIIDr. P.G.J. Vredenduin, Dr. A. van Haselen1. Machten met reële exponenten 2. Logaritmen 3. Vierkantsvergelijkingen 4. Kwadratische functies 5. Relat...

€2,00
wwf