Blader Artikelen in Schoolboeken

280 artikelen gevonden. Resultaten 1 weergeven in 20
Algebraïsche vraagstukken I

Algebraïsche vraagstukken IDr. A. van Thijn mmv M.L. KobusGetallen door letters voorgesteld Vermenigvuldiging Deling Vergelijkingen van de eerste graad met één onbeken...

€2,00
wwf

1 bod  

Algebraïsche vraagstukken II

Algebraïsche vraagstukken IIDr. A. van Thijn mmv M.L. KobusWortelvormen Bewerkingen met wortelvormen Vierkantsvergelijkingen Reeksen Oneigenlijke machten Logarithmen Ex...

€2,00
wwf

0 biedingen  

Algebraïsche hoofdstukken

Algebraïsche hoofdstukkenDr. A. van Thijn mmv M.L. KobusI. Reeksen II. De exponentiëele functie - Oneigenlijke machten III. Logarithmen IV. Samengestelde interestrekeni...

€2,00
wwf

0 biedingen  

Over methoden bij het oplossen van Meetkundige Vraagstukken

Over methoden bij het oplossen van Meetkundige VraagstukkenJ. VersluysOplossing van vraagstukken volgens de analytische methode De analytische methode bij het bewijzen va...

€5,50
wwf

3 biedingen  

Het oplossen van algebraïsche vraagstukken

Het oplossen van algebraïsche vraagstukkenJ. Versluys"In 't volgende komen eerst eenige algemeene opmerkingen, de verschillende hoofstukken der algebra betreff...

€5,50
wwf

3 biedingen  

Beschrijvende meetkunde

Beschrijvende meetkundeE. Aug. Van RuthWerkmap, tevens leidraad ten dienste van het onderwijs in de beschrijvende meetkunde aan scholen voor Middelbaar Technisch- en Voor...

€2,00
wwf

0 biedingen  

Beschrijvende meetkunde

Beschrijvende meetkundeD.J. SakkersI. Doorgangen van een vlak II. Wentelen van vlakken met bijzondere stand III. Afstanden. Punt tot punt, punt tot lijn en vlak, vlak tot...

€2,00
wwf

0 biedingen  

Beginselen der Analytische Meetkunde

Beginselen der Analytische MeetkundeDr. D.J.E. SchrekI Coördinaten II Vergelijkingen tussen coordinaten III de rechte lijn IV Twee en meer rechte lijnen V De cirkel VI T...

€2,00
wwf

0 biedingen  

Rekenen 1+2

Rekenen 1+2A.H. SchoutenKluwers serie Brood en Banket "Bij gebrek aan aangepaste rekenstof voor de bakkersopleiding hebben de schrijvers zich ertoe gezet, een rekenb...

€2,00
wwf

1 bod  

Nieuw leerboek der vlakke driehoeksmeting

Nieuw leerboek der vlakke driehoeksmetingDr. Fred. Schuh, Ir. W.J. VollewensI. Het meten van hoeken II. De goniometrische verhoudingen sinus, cosinus en tangens III. De o...

€2,00
wwf

1 bod  

Gonio- en trigonometrie I+II+III

Gonio- en trigonometrie I+II+IIIA. Th. Sedeevoor Wiskunde L.O. en onderwijs aan H.B.S. en Gymnasium-B De goniometrische functies van de scherpe hoek Meetkundige afleidin...

€2,00
wwf

0 biedingen  

Tussen haakjes - repetitiestof algebra

Tussen haakjes - repetitiestof algebraH.A.G. SeesinkSubstitueren Machten Een macht tot een macht verheffen Teken bij het gebruik van haakjes Het teken van de breuk Moeili...

€7,50
wwf

7 biedingen  

Algebra voor ulo 1+2+3

Algebra voor ulo 1+2+3J.W. SlofstraAlle leerstof Algebra voor mulo-A en mulo-B

€11,00
wwf

9 biedingen  

Verzameling van Rekenkundige en Algebraïsche Vraagstukken 1

Verzameling van Rekenkundige en Algebraïsche Vraagstukken 1G. SmitsHerzien door H.F. Geurts "Bij het onderwijs in de Algebra treedt practische oefening zozeer op de...

€2,00
wwf

1 bod  

Verzameling van Algebraïsche Vraagstukken 2

Verzameling van Algebraïsche Vraagstukken 2G. SmitsHerzien door P.Visser "De vermindering van de beschikbare tijd heeft het noodzakelijk gemaakt het aantal opgaven ...

€2,00
wwf

0 biedingen  

Verzameling van Algebraïsche Vraagstukken 3

Verzameling van Algebraïsche Vraagstukken 3G. SmitsHerzien door H.F. Geurts "Om een betere aanpassing van dit 3e deeltje aan het 2e mogelijkt e maken zijn de hoofds...

€2,00
wwf

1 bod  

Verzameling van Algebraïsche Vraagstukken 4

Verzameling van Algebraïsche Vraagstukken 4G. SmitsHerzien door P. Visser De beginselen van de differentiaalrekening en integraalrekening Herhaling en uitbreiding van he...

€2,00
wwf

0 biedingen  

Wiskunde-Opgaven van de Toelatings Examens tot de Universiteiten vanaf 1925 t/m 1958

Wiskunde-Opgaven van de Toelatings Examens tot de Universiteiten vanaf 1925 t/m 1958Dr. Th.G.D. Stoelinga, Dr. M.G. van TolHet boekje waaruit Ton Lecluse jarenlang in de ...

€3,00
wwf

1 bod  

Leerboek der gonio- en trigonometrie

Leerboek der gonio- en trigonometrieDr. Th.G.D. Stoelinga, Dr. M.G. van TolI. Inleiding. Goniometrische verhoudingen van scherpe hoeken II. De goniometrische verhoudingen...

€2,00
wwf

1 bod  

Planimetrie I

Planimetrie IDr. Th.G.D. Stoelinga, Dr. M.G. van TolMet werkschrift A. Inleidende cursus I. Enige figuren, punten en rechten II. Hoeken III. Tekenoefeningen. Cirkel en dr...

€2,00
wwf

1 bod