Voorwaarden

Gebruik van deze website is bedoeld voor het kopen van boeken voor het Wereldwiskunde Fonds.

Het recht tot afsluiting

Het wereldwiskunde fonds houdt zich het recht voor om elke veiling of verkoop per direct te beëindigen zonder opgaaf van reden. Ook kan het Wereldwiskunde Fonds besluiten om een account te sluiten als er ontoelaatbaar gedrag plaatsvindt, zulks ter beoordeling van het Wereldwiskunde Fonds en zonder voorafgaande melding.

Algemene voorwaarden

Op deze website worden boeken verkocht ten gunste van het Wereldwiskunde Fonds. 

Boeken worden verzonden nadat de betaling is ontvangen. Verzending is voor risico en kosten van de ontvanger.

Toepasselijk recht

Op deze website is de Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing.