Blader # Artikelen in Didactiek - onderwijs

63 vermeldingen gevonden. Resultaten 1 tot 20 weergeven
Wiskunde en Gezondheid

Wiskunde en GezondheidVakantiecursus 2002J. van de Craats - Ten geleide N. Maurits - Een wiskundige kijk in de hersenen M. Keijzer - Monte Carlo en wijnvlekken I. Stam...

€2,00
wwf

 

Wiskundeonderwijs in de basisvorming

Wiskundeonderwijs in de basisvormingBram LagerwerfEen didactische ruggesteun voor wiskundedocenten 1. Getallen 2. Ruimte, vlakken, lijnen en punten 3. Wiskunde bouwen ...

€2,00
wwf

 

Denken en handelen van docenten

Denken en handelen van docentenIlona C.H. MathijsenProefschrift 1. Achtergrond en probleemstelling 2. De relatie tussen het denken en het handelen 3. Methode ...

€2,00
wwf

 

VrouWiskundig - Meisjes in het Wiskunde-onderwijs

VrouWiskundig - Meisjes in het Wiskunde-onderwijsMarja Meeder, Francis Meestermet medewerking van Rijkje Dekker; Coby Geijsel; Thea de Poel 1. Wat is wiskunde? 2. '...

€2,00
wwf

 

"naar aanleiding van…" (het werken in (kleine) heterogene groepen) - wiskunde

"naar aanleiding van…" (het werken in (kleine) heterogene groepen) - wiskundeP. Verstappen1. Inleiding 2. Hoe werken leerlingen in kleine heterogene groepen 3...

€2,00
wwf

 

Rekening houden met individuele verschillen

Rekening houden met individuele verschillenFrancis Meester, George Schoemaker, Jaap Vedder1. Voorbeelden van verschillen 2. Verschillen 3. Voorbeelden van verschillend ha...

€2,00
wwf

 

Rekenen/wiskunde op de basisschool

Rekenen/wiskunde op de basisschoolDrs. P. Woestenenka. Bijzondere metodiek b. Buiten de kursorische gang c. Naar een didaktiek van de wiskunde op de basisschool

€2,00
wwf

 

Van Rekenend Nederland voor Fred Goffree

Van Rekenend Nederland voor Fred GoffreeWillem Faes, Wil Oonk (red)Onderwijsverhalen voor pabostudenten Uitgave ter gelegenheid van de vijfenzestigste verjaardag van Fred...

€2,00
wwf

 

Wiskundeonderwijs nu

Wiskundeonderwijs nuBram LagerwerfEen op de praktijk gerichte didactische handreiking aan wiskundeleraren 0. Inleiding 1. Getallen 2. Vergelijkingen 3. Verzamelingen 4. F...

€2,00
wwf

 

Zestig jaar hart voor wiskundeonderwijs

Zestig jaar hart voor wiskundeonderwijsHarm Jan SmidEen geschiedenis van het Nederlands wiskundeonderwijs in 10 portretten Joop van Dormolen Martin Kindt Wim Kuipers Anne...

€2,00
wwf

 

Wiskundige geletterdheid volgens PISA - Hoe staat de vlag erbij?

Wiskundige geletterdheid volgens PISA - Hoe staat de vlag erbij?Truus Dekker, Kees Lagerwaard, Jan de Lange, Ger Limpens, Monica WijersDeel 1. Analyse 0. Voorwoord 1. Inl...

€2,00
wwf

 

Achtergronden van het nieuwe leerplan Wiskunde 12-16 Band 1+2

Achtergronden van het nieuwe leerplan Wiskunde 12-16 Band 1+2Team W12-161. Inleiding en leeswijzer 2. Uitgangspunten achter het algebraprogramma 3. Analyse van wiskundig ...

€2,00
wwf

 

Wiskunde een Wereldvak

Wiskunde een WereldvakFred Mulder1. Inleiding in de materie 2. Amsterdam-Gouda 3. Taal 4. Allochtoon rekenen 5. Intercultureel wiskundeonderwijs 6. Eindexamen: wiskunde o...

€2,00
wwf

 

Onderwijs: Bestel en beleid

Onderwijs: Bestel en beleidJ.A. van Kemenade (red.)J.A. van Kemenade - Algemene inleiding J.A. van Kemenade - Het onderwijsbestel in hoofdlijnen J.A. van Kemenade; P.L.M....

€2,00
wwf

 

The Teaching of Arithmetic and Mathematics to Students between 6 and 15 Years of Age in the Netherlands

The Teaching of Arithmetic and Mathematics to Students between 6 and 15 Years of Age in the NetherlandsDr. L.N.H. BuntI. Kindergarten, Elementary School, Continued elemen...

€1,00
wwf

 

Rapport Studiecommissie Wiskunde B VWO

Rapport Studiecommissie Wiskunde B VWO1. Voorwoord 2. De enquête onder docenten vwo wiskunde B 3. Het vak wiskunde nu 4. Overwegingen van de commissie 5. Het gewenste pr...

€2,00
wwf

 

De schoolleider - Strategieën die het verschil maken

De schoolleider - Strategieën die het verschil makenMichael Fullan1. Plezier in het onderwijs 2. Juiste keuzes en misstappen (ten aanzien van onderwijsbeleid) 3. De eers...

€2,00
wwf

 

Van wie is het onderwijs - De veranderende rol van leraar, manager en minister

Van wie is het onderwijs - De veranderende rol van leraar, manager en ministerPieter Hettema, Leo Lenssen (red.)Na jaren van felle kritiek op de stortvloed aan circulaire...

€2,00
wwf

 

Coachen op Contact - De basis in het primaire proces

Coachen op Contact - De basis in het primaire procesMartie SlooterDit boek is een praktische steun voor coaches die leraren begeleiden in hun loopbaan. Startende leraren ...

€2,00
wwf

 

Leren op school

Leren op schoolC.F. van Parreren1 Soorten van leerprocessen 2 Het vinden van een oplossing door inzicht 3. Het leren van begrippen en regels 4. Het leren van oplossingsme...

€2,00
wwf