Blader # Artikelen

299 vermeldingen gevonden. Resultaten 1 tot 20 weergeven
Inleiding analyse en goniometrie

Inleiding analyse en goniometrieDr. A. van Dop, Dr. Ir. B. Groeneveld, Drs. L.W. van der Horst, N.B. Walters, K.H. Cohen, K.J.L. Rogierwiskunde bovenbouw vwo - met antwoo...

€2,00
wwf

 

GPS en wiskunde

GPS en wiskundeJan van den BrinkBron: Met een wonder in de hand… Opdrachten 1. GPS, geschiedenis en basisideeën 2. Toepassingen en informatie 3. Pages op de GPS 4...

€2,00
wwf

 

Introduction to Probability and Statistics

Introduction to Probability and StatisticsB.W. Lindgren; G.W. McElrath 1. Discrete Probability Models 2. Discrete Random Variables 3. Introduction to Infe...

€2,00
wwf

 

Middel-Algebra II

Leerboek voor Akte-studie en inleiding tot de analyse I. Onmeetbare getallen II. Varianten en limieten van varianten III. Limieten van functies ...

€2,00
wwf

 

Moderne wiskunde deel 7v

Moderne wiskunde deel 7vG. Krooshof (eindredacteur)Wiskunde voor de bovenbouw vwo

€1,00
wwf

 

Moderne wiskunde 5v en 6v

Wiskunde voor de derde klas vwo

€2,00
wwf

 

Moderne wiskunde 4v

wiskunde voor de tweede klas vwo

€1,00
wwf

 

Moderne wiskunde 1+2 voor de brugklas

Wiskunde voor de brugklas mavo-havo-vwo

€2,00
wwf

 

An Introduction to Mathematical Statistics and Its Applications

An Introduction to Mathematical Statistics and Its ApplicationsRichard J. Larsen; Morris L. Marx1. Introduction2. Probability3. Random Variables4. Special Distributions5....

€2,00
wwf

 

Pythagoras - Jaargang 14

Pythagoras - Jaargang 14Wiskundetijdschrift voor jongeren De volledige jaargang 14, 1974-1975

€1,00
wwf

 

Lessen in ruimtemeetkunde 2

Lessen in ruimtemeetkunde 2Martin Kindt en Jan de Lange Jzn.HEWET vwo Wiskunde B 1.Iso-hoogtelijnen 2. Bollen 3. Cilindersneden 4. De ellips nader bekeken 5. Kegel...

€1,00
wwf

 

Examenbundel vmbo bb wiskunde 2002/2003

Deel 1 - Oefenen op onderwerp 1. Algebraïsche verbanden: grafieken 2. Algebraïsche verbanden: formules 3. Rekenen, meten en schatten 4. Meetk...

€2,00
wwf

 

Examenbundel vmbo kgt wiskunde 2002/2003

Deel 1 - Oefenen op onderwerp 1. Algebraïsche verbanden: grafieken 2. Algebraïsche verbanden: formules 3. Rekenen, basisvaardigheden 4. Meetk...

€2,00
wwf

 

Examenbundel havo wiskunde 1973/1982

20 examens, 18 met uitwerkingen, 2 alleen opgaven

€2,00
wwf

 

Examenbundel havo wiskunde 1978/1989

23 examens, 1 alleen opgaven

€2,00
wwf

 

Examenbundel havo wiskunde A 1989/1995

13 examens, 10 met uitwerkingen, 3 alleen opgaven

€2,00
wwf

 

Examenbundel havo wiskunde B 1989/1994

11 examens, 9 met uitwerkingen, 2 alleen opgaven

€2,00
wwf

 

Examenbundel vwo wiskunde A 1983/1991

17 examens, 15 met uitwerkingen, 2 alleen opgaven

€2,00
wwf

 

Examenbundel vwo wiskunde A 1991/1999

17 examens, 14 met uitwerkingen, 3 alleen opgaven

€2,00
wwf

 

Examenbundel vwo wiskunde B 1992/2000

17 examens, 14 met uitwerkingen, 3 alleen opgaven

€2,00
wwf