Blader # Artikelen in Didactiek - onderwijs

79 vermeldingen gevonden. Resultaten 1 tot 20 weergeven
Actuele wiskunde

J.M. Aarts - Ten geleide J. van de Craats - Zestig jaar Vacantiecursus H.C.A. van Tilborg - Elliptische krommen in de cryptografie P.J.M. van Ooster...

€2,00
wwf

 

De schijf van vijf

J. van de Craats - Ten geleide R.H. Vermij - Christiaan Huygens: de wiskunde en de werkelijkheid van de zeventiende eeuw A. Bolck - Hoeveel is voldoen...

€2,00
wwf

 

Wiskunde in het dagelijks leven

Wiskunde in het dagelijks levenVakantiecursus 2003J. van de Craats - Ten geleide P.J.G. Teunissen - GPS and integer estimation V. Rottschäfer - Wiskunde voor de rozenk...

€2,00
wwf

 

Wiskunde en Gezondheid

Wiskunde en GezondheidVakantiecursus 2002J. van de Craats - Ten geleide N. Maurits - Een wiskundige kijk in de hersenen M. Keijzer - Monte Carlo en wijnvlekken I. Stam...

€2,00
wwf

 

Matrices - Vacantiecursus 1986

F. van Schagen - Inleiding F. van der Blij - Matrices, wat doe je er alzo mee? J. van de Craats - Matrices en meetkunde W.H. Haemers - Matrices en g...

€2,00
wwf

 

Wiskundeonderwijs in de basisvorming

Wiskundeonderwijs in de basisvormingBram LagerwerfEen didactische ruggesteun voor wiskundedocenten 1. Getallen 2. Ruimte, vlakken, lijnen en punten 3. Wiskunde bouwen ...

€2,00
wwf

 

Meetkunde voor kweekscholen

Meetkunde voor kweekscholenB. MariusEnige algemene wenken in verband met het oplossen van meetkunde-vraagstukken Berekenen van lijnstukken in een driehoek De cirkel Nogma...

€2,00
wwf

 

Algebra voor Kweekscholen

Algebra voor KweekscholenC.J. Alders, G.J. HietbrinkI. Overzicht II. Wortelvormen III. Grafieken; de lineaire functie IV. Vierkantsvergelijkingen V. Vergelijkingen van ho...

€2,00
wwf

 

Denken en handelen van docenten

Denken en handelen van docentenIlona C.H. MathijsenProefschrift 1. Achtergrond en probleemstelling 2. De relatie tussen het denken en het handelen 3. Methode ...

€2,00
wwf

 

Meisjes apart voor exacte vakken - Hoe apart zijn meisjes?

Meisjes apart voor exacte vakken - Hoe apart zijn meisjes?Ingrid Kluvers, Vera Goedhart1. Gesprekken (17 verschillende verslagen) 2. Achtergrondgegevens uit Engelse onder...

€2,00
wwf

 

VrouWiskundig - Meisjes in het Wiskunde-onderwijs

VrouWiskundig - Meisjes in het Wiskunde-onderwijsMarja Meeder, Francis Meestermet medewerking van Rijkje Dekker; Coby Geijsel; Thea de Poel 1. Wat is wiskunde? 2. 'Voor...

€2,00
wwf

 

"naar aanleiding van…" (het werken in (kleine) heterogene groepen) - wiskunde

"naar aanleiding van…" (het werken in (kleine) heterogene groepen) - wiskundeP. Verstappen1. Inleiding 2. Hoe werken leerlingen in kleine heterogene groepen 3...

€2,00
wwf

 

Rekening houden met individuele verschillen

Rekening houden met individuele verschillenFrancis Meester, George Schoemaker, Jaap Vedder1. Voorbeelden van verschillen 2. Verschillen 3. Voorbeelden van verschillend ha...

€2,00
wwf

 

Rekenen/wiskunde op de basisschool

Rekenen/wiskunde op de basisschoolDrs. P. Woestenenka. Bijzondere metodiek b. Buiten de kursorische gang c. Naar een didaktiek van de wiskunde op de basisschool

€2,00
wwf

 

Van Rekenend Nederland voor Fred Goffree

Van Rekenend Nederland voor Fred GoffreeWillem Faes, Wil Oonk (red)Onderwijsverhalen voor pabostudenten Uitgave ter gelegenheid van de vijfenzestigste verjaardag van Fred...

€2,00
wwf

 

Wiskundeonderwijs nu

Wiskundeonderwijs nuBram LagerwerfEen op de praktijk gerichte didactische handreiking aan wiskundeleraren 0. Inleiding 1. Getallen 2. Vergelijkingen 3. Verzamelingen 4. F...

€2,00
wwf

 

Zestig jaar hart voor wiskundeonderwijs

Zestig jaar hart voor wiskundeonderwijsHarm Jan SmidEen geschiedenis van het Nederlands wiskundeonderwijs in 10 portretten Joop van Dormolen Martin Kindt Wim Kuipers Anne...

€2,00
wwf

 

Wiskundige geletterdheid volgens PISA - Hoe staat de vlag erbij?

Wiskundige geletterdheid volgens PISA - Hoe staat de vlag erbij?Truus Dekker, Kees Lagerwaard, Jan de Lange, Ger Limpens, Monica WijersDeel 1. Analyse 0. Voorwoord 1. Inl...

€2,00
wwf

 

Wiskunde 12-16 - een boek voor docenten

Wiskunde 12-16 - een boek voor docentenDouwe Kok, Marja Meeder, Monica Wijers, Joop van Dormolen1. W12-16 en realistische wiskunde 2. Leerstofonderdelen 3. Veranderend wi...

€2,00
wwf

 

Achtergronden van het nieuwe leerplan Wiskunde 12-16 Band 1+2

Achtergronden van het nieuwe leerplan Wiskunde 12-16 Band 1+2Team W12-161. Inleiding en leeswijzer 2. Uitgangspunten achter het algebraprogramma 3. Analyse van wiskundig ...

€2,00
wwf