Blader # Artikelen

375 vermeldingen gevonden. Resultaten 1 tot 20 weergeven
Actuele wiskunde

J.M. Aarts - Ten geleide J. van de Craats - Zestig jaar Vacantiecursus H.C.A. van Tilborg - Elliptische krommen in de cryptografie P.J.M. van Ooster...

€2,00
wwf

 

De schijf van vijf

J. van de Craats - Ten geleide R.H. Vermij - Christiaan Huygens: de wiskunde en de werkelijkheid van de zeventiende eeuw A. Bolck - Hoeveel is voldoen...

€2,00
wwf

 

Wiskunde in het dagelijks leven

Wiskunde in het dagelijks levenVakantiecursus 2003J. van de Craats - Ten geleide P.J.G. Teunissen - GPS and integer estimation V. Rottschäfer - Wiskunde voor de rozenk...

€2,00
wwf

 

Wiskunde en Gezondheid

Wiskunde en GezondheidVakantiecursus 2002J. van de Craats - Ten geleide N. Maurits - Een wiskundige kijk in de hersenen M. Keijzer - Monte Carlo en wijnvlekken I. Stam...

€2,00
wwf

 

Matrices - Vacantiecursus 1986

F. van Schagen - Inleiding F. van der Blij - Matrices, wat doe je er alzo mee? J. van de Craats - Matrices en meetkunde W.H. Haemers - Matrices en g...

€2,00
wwf

 

Analyse, 250 tentamenopgaven met uitwerkingen

Analyse, 250 tentamenopgaven met uitwerkingenH. Bavinck1. Grondbegrippen 2. Complexe getallen 3. Limieten en continuïteit 4. Differentiaalrekening 5. Integraalrekeni...

€2,00
wwf

 

Vraagstukken Analyse

Vraagstukken AnalyseDrs. W.J. Al, Drs. W.F.J. Edelaar1. Voorbereiding 2. Complexe getallen 3. Functies; continuïteit 4. Differentiaalrekening 5. Integraalrekening 6...

€2,00
wwf

 

Wiskundeonderwijs in de basisvorming

Wiskundeonderwijs in de basisvormingBram LagerwerfEen didactische ruggesteun voor wiskundedocenten 1. Getallen 2. Ruimte, vlakken, lijnen en punten 3. Wiskunde bouwen ...

€2,00
wwf

 

Wiskunde, een deductieve wetenschap

I. Grepen uit de geschiedenis der WiskundeII. De Probleemstelling in de WiskundeIII. De Methodiek der Wiskunde

€2,00
wwf

 

Introductory Mathematical Analysis

For Business, Economics, and the Life and Social Sciences0. Review of algebra1. Applications and more algebra2. Functions and graphs3. Lines, parabolas, and systems4. Exp...

€2,00
wwf

 

Analyse

AnalyseDr. J.H.J. Almering e.a.1. Grondbegrippen 2. Complexe getallen 3. Limieten en continuïteit 4. Differentiaalrekening 5. Integraalrekening 6. Functies van Rn n...

€2,00
wwf

 

Kansverdelingen

KansverdelingenMartin Kindt en Jan de Lange Jzn.HEWET vwo Wiskunde A 1. Stochasten 2. Verwachtingswaarde 3. Binomiale kansverdeling 4. De hypergeometrische verdelin...

€1,00
wwf

 

Vraagstukken over Analyse en Algebra 2

Vraagstukken over Analyse en Algebra 2W.J.H. Salet e.a.I. Vergelijkingen II. Functies van twee of meer veranderlijken III. Differentiaalquotiënten IV. Het invoeren va...

€2,00
wwf

 

De Nederlandse Wiskunde Olympiade

De Nederlandse Wiskunde OlympiadeJan van de Craats (red.)100 opgaven met hints, oplossingen en achtergronden

€2,00
wwf

 

Exponenten en logaritmen

Exponenten en logaritmenJan de Lange JznHEWET vwo Wiskunde A/B 1. Inleiding 2. Exponentiële funkties 3. Grafieken, ongelijkheden 4. Toepassingen 5a. Logaritmische...

€1,00
wwf

 

Stereometrie voor het middelbaar technisch onderwijs

Stereometrie voor het middelbaar technisch onderwijsP. ReyndersI. Algemene begrippen en eigenschappen II. Loodrechte stand van een rechte en een plat vlak III. Een rechte...

€2,00
wwf

 

Differentiaal- en Integraalrekening I en II - ten dienste van het middelbaar technisch onderwijs en voor zelfstudie

Differentiaal- en Integraalrekening I en II - ten dienste van het middelbaar technisch onderwijs en voor zelfstudieP. ReyndersInleiding I. Functies II. Limieten III. Reek...

€2,00
wwf

 

Meetkunde voor kweekscholen

Meetkunde voor kweekscholenB. MariusEnige algemene wenken in verband met het oplossen van meetkunde-vraagstukken Berekenen van lijnstukken in een driehoek De cirkel Nogma...

€2,00
wwf

 

Complexe getallen

Complexe getallenD. LeujesI. Inleiding II. Systematische behandeling

€1,00
wwf