Zoek # Artikelen overeenkomende "meetkunde"

48 vermeldingen gevonden. Resultaten 1 tot 20 weergeven
Basisboek Wiskunde

Basisboek WiskundeJan van de Craats, Rob BoschDeel I: Getallen 1. Rekenen met gehele getallen 2. Rekenen met breuken 3. Machten en wortels •Deel II: Algebra 4....

€3,00
wwf

 

Honderd jaar Wiskundeonderwijs

Honderd jaar WiskundeonderwijsFred Goffree, Martinus van Hoorn, Bert ZwaneveldEen jubileumboek In Honderd jaar Wiskundeonderwijs wordt vanuit vele invalshoeken door vers...

€2,00
wwf

 

Leerboek der Goniometrie en Trigonometrie

I. Inleiding. Scherpe hoeken II. Goniometrische verhoudingen van andere dan scherpe hoeken III. Bijzondere waarden en het verloop van de goniometrische ...

€2,00
wwf

 

Handboek der wiskunde 1

Handboek der wiskunde 1Dr. L. Kuipers en Dr. R. Timman (red)De band is los I. Uit de geschiedenis der wiskunde - Dr. C.H. van Os II. Getallenstelsels - Dr. F. Loonstr...

€2,00
wwf

 

HEWET wiskunde 5/6V B - Lessen in ruimtemeetkunde 2

HEWET wiskunde 5/6V B - Lessen in ruimtemeetkunde 2Martin Kindt en Jan de Lange Jzn.Wiskundemateriaal dat in het kader van het HEWET-experiment is ontwikkeld door de Vakg...

€1,00
wwf

 

Examenbundel vmbo kgt wiskunde 2002/2003

Deel 1 - Oefenen op onderwerp 1. Algebraïsche verbanden: grafieken 2. Algebraïsche verbanden: formules 3. Rekenen, basisvaardigheden 4. Meetk...

€2,00
wwf

 

Examenbundel vmbo bb wiskunde 2002/2003

Deel 1 - Oefenen op onderwerp 1. Algebraïsche verbanden: grafieken 2. Algebraïsche verbanden: formules 3. Rekenen, meten en schatten 4. Meetk...

€2,00
wwf

 

Begrip en inzicht - werkboek van de wiskundedidactiek

Begrip en inzicht - werkboek van de wiskundedidactiekDr. P.M. van HieleVan de site: www.fisme.science.uu.nl: De dissertaties van het echtpaar Van Hiele hebben de basis...

€2,00
wwf

 

Ik was altijd heel slecht in wiskunde

Ik was altijd heel slecht in wiskundeJeanne Daems, Ionica SmeetsReken maar op de wiskundemeisjes 1. Getallenreeksen en behang: patronen 2. Van pi tot een triljoen: getal...

€3,00
wwf

 

Nieuwe schoolmeetkunde deel I

Nieuwe schoolmeetkunde deel IP. WijdenesLijnen Hoeken Passeroefeningen I Driehoeken I Evenwijdige lijnen I Verplaatsingen. Congruentie Evenwijdige lijnen II Passeroefenin...

€2,00
wwf

 

Analytische Meetkunde I

Analytische Meetkunde IDr. J. Bijl, W.J.H. SaletI. Vectoren in het platte vlak en in de ruimte II. Metriek in R2 en R3 III. Lineaire afhankelijkheid en lineaire onafhanke...

€2,00
wwf

 

Werkboek der analytische meetkunde

Werkboek der analytische meetkundeDrs. P.M. van Hiele, Dra. D. van Hiele-GeldofI. Het algebraïsch voorstellen van meetkundige figuren II. Onderlinge ligging van meetkund...

€2,00
wwf

 

Leerboek der Stereometrie

Leerboek der StereometrieDr. P. MolenbroekI. Algemeene begrippen en eigenschappen II. Loodrechte stand van een rechte en een plat vlak III. Een rechte evenwijdig met een ...

€3,00
wwf

 

Stereometrie

StereometrieDr. A. van Dop, Dr. A. van HaselenI. Rechten en vlakken II. Doorsneden III. Hoeken tussen rechten en vlakken IV. Afstanden V. Meetkundige plaatsen VI. Afbeeld...

€2,00
wwf

 

De gecijferde mens

De gecijferde mensJohn Allen PaulosOverpeinsingen van een getallenman Dit boek kan beschouwd worden als deels woordenboek, deels ontspanning. Het boek omvat een breed aan...

€2,00
wwf

 

Nomografie

NomografieN.D. HaasbroekLeerboek voor hen die zelf nomogrammen willen ontwerpen, berekenen en construeren A. Algebra I. Determinanten B. Analytische meetkunde II. Punten...

€2,00
wwf

 

Lineaire algebra - vraagstukken

Lineaire algebra - vraagstukkenJ.F.H. BorDe werkelijke schrijvers zijn: Dr. J.C. Boland , Dr. F. Oort en Dr. H. van Rossum Ten behoeve van de wiskundeoefeningen aan de U...

€2,00
wwf

 

Lineaire algebra

Lineaire algebraB. van Rootselaar1. Inleiding 2. Deelruimten 3. Onafhankelijkheid 4. Eindig dimensionale vectorruimten 5. Inwendige produkten 6. Toepassingen van het inwe...

€2,00
wwf

 

Vraagstukken Analytische Meetkunde en Lineaire Algebra

Vraagstukken Analytische Meetkunde en Lineaire AlgebraB.W. Steggerda e.a.I. Vectoren in R2 en R3 II. Metriek III. Lineaire afhankelijkheid in R2 en R3 IV. Determinanten e...

€2,00
wwf

 

Gemoderniseerde meetkunde op basis van afbeeldingen 2h

Gemoderniseerde meetkunde op basis van afbeeldingen 2hM.G. Kuipers, J. Siepelinga, R. Troelstra, G. Tromp1. De identieke afbeelding I en de inverse afbeelding T* van een ...

€2,00
wwf