Zoek # Artikelen overeenkomende "meetkunde"

28 vermeldingen gevonden. Resultaten 1 tot 20 weergeven
Computeralgebra

ComputeralgebraVakantiecursus 1994 A.W. Grootendorst - Ten Geleide L. van Gastel - Computeralgebra-systemen in perspectief F.H. Simons - Gebruik van compu...

€2,00
wwf

 

Leerboek der Stereometrie

Leerboek der StereometrieDr. P. Molenbroekmet apart boekje Oplossingen van de vraagstukken door P. Wijdenes, 4e druk 1941, 112 pI. Algemeene begrippen en eigenschappen I...

€3,00
wwf

 

Leerboek der Vlakke Meetkunde I+II+III+IV

Leerboek der Vlakke Meetkunde I+II+III+IVH.A. Derksen, G.L.N.H. De LaiveDe vier leerboeken in één band ingebonden, zit los in de oude band.

€4,00
wwf

 

Nieuwe wiskundeopgaven voor l.o., v.h.m.o. en v.w.o.

Nieuwe wiskundeopgaven voor l.o., v.h.m.o. en v.w.o.Dr. W.A.M. Burgers, Drs. B.J. WesterhofExamenprogramma Wiskunde l.o. (1970-1971) Examenprogramma Wiskunde l.o. (1971- ...

€2,00
wwf

 

Opgaven voor wiskunde I en II

Opgaven voor wiskunde I en IIDr.Ir. B. Groenevelddoor een commissie, ingesteld door de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren Examenprogramma wiskunde v.w.o. (vanaf...

€2,00
wwf

 

Opgaven wiskunde B havo

Opgaven wiskunde B havoJ.W. Maassen, H. Schuring red.Eindexamenprogramma wiskunde B 1. Toegepaste analyse 2. Ruimtemeetkunde 3. Examenopgaven 4. Antwoorden

€2,00
wwf

 

Opgaven wiskunde B vwo

Opgaven wiskunde B vwoJ.W. Maassen red.In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren Concept eindexamenprogramma wiskunde B 1. Analyse 2. Meetkunde 3. E...

€2,00
wwf

 

Inleiding tot de Analytische meetkunde van het platte vlak

Inleiding tot de Analytische meetkunde van het platte vlakDr. J. WolffI. Coordinaten II. De rechte lijn III. De cirkel IV. Algebraïsche krommen V. De krommen van de twee...

€2,00
wwf

 

Van figuren naar begrippen 3

Van figuren naar begrippen 3Dr. P.M. van Hiele en Dr. D. van Hiele-GeldofXIV. Het veralgemenen van meetkundige betrekkingen XV. Eigenschappen van cirkels XVI. Afbeeldinge...

€2,00
wwf

 

400 Vraagstukken voor H.BS.. VB, Lyceum en Wiskunde L.O.

400 Vraagstukken voor H.BS.. VB, Lyceum en Wiskunde L.O.D.J. SakkersAlgebra 1-100 Driehoeksmeting 101-175 Stereometrie ...

€2,00
wwf

 

Repetitiedictaat Analytische Meetkunde - B. De ruimte

Repetitiedictaat Analytische Meetkunde - B. De ruimteIr. W.J. VollewensI. Coördinaten; vergelijkingen II. Het platte vlak III. De rechte lijn IV. De bol V. Meetkundige p...

€2,00
wwf

 

Vraagstukken Analytische Meetkunde en Lineaire Algebra

Vraagstukken Analytische Meetkunde en Lineaire AlgebraB.W. Steggerda e.a.I. Vectoren in R2 en R3 II. Metriek III. Lineaire afhankelijkheid in R2 en R3 IV. Determinanten, ...

€2,00
wwf

 

Lineaire algebra - vraagstukken

Lineaire algebra - vraagstukkenJ.F.H. BorDe werkelijke schrijvers zijn: Dr. J.C. Boland , Dr. F. Oort en Dr. H. van Rossum Ten behoeve van de wiskundeoefeningen aan de U...

€2,00
wwf

 

Centrale Projectie

Centrale ProjectieDr. J.G. RutgersTweede druk van een hoofdstuk uit het Leerboek der Beschrijvende Meetkunde II

€2,00
wwf

 

Leerboek der Goniometrie en Trigonometrie

Leerboek der Goniometrie en TrigonometrieP. WijdenesI. Inleiding. Scherpe hoeken II. Goniometrische verhoudingen van andere dan scherpe hoeken III. Bijzondere waarden en ...

€2,00
wwf

 

Honderd jaar Wiskundeonderwijs

Honderd jaar WiskundeonderwijsFred Goffree, Martinus van Hoorn, Bert ZwaneveldEen jubileumboek In Honderd jaar Wiskundeonderwijs wordt vanuit vele invalshoeken door versc...

€2,00
wwf

 

Nieuwe tijden

Nieuwe tijdenVakantiecursus 20141. Paul Levrie; Rudi Penne - Priem! 2. Steven Wepster - Wat is er cartesiaans aan analytische meetkunde? 3. Theodora Achourioti - Some Bas...

€2,00
wwf

 

Matrices

MatricesVacantiecursus 1986F. van Schagen - Inleiding F. van der Blij - Matrices, wat doe je er alzo mee? J. van de Craats - Matrices en meetkunde W.H. Haemers - Matri...

€2,00
wwf

 

Vectormeetkunde voor vwo - deel 1

Vectormeetkunde voor vwo - deel 1Dr. A. van Dop, Dr. Ir. B. Groeneveld, Drs. L.W. van der Horst, N.B. Walters, K.H. Cohen, J.R.F. van Duynen, K.J.L. Rogierwiskunde bovenb...

€2,00
wwf

 

Opgaven wiskunde havo

Opgaven wiskunde havoM. Kindt, H. Steursamengesteld in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren 1. Algebra, analyse en goniometrie 2. Meetkunde 3. S...

€2,00
wwf