Blader # Artikelen

375 vermeldingen gevonden. Resultaten 1 tot 40 weergeven
Actuele wiskunde

J.M. Aarts - Ten geleide J. van de Craats - Zestig jaar Vacantiecursus H.C.A. van Tilborg - Elliptische krommen in de cryptografie P.J.M. van Ooster...

€2,00
wwf

 

De schijf van vijf

J. van de Craats - Ten geleide R.H. Vermij - Christiaan Huygens: de wiskunde en de werkelijkheid van de zeventiende eeuw A. Bolck - Hoeveel is voldoen...

€2,00
wwf

 

Wiskunde in het dagelijks leven

Wiskunde in het dagelijks levenVakantiecursus 2003J. van de Craats - Ten geleide P.J.G. Teunissen - GPS and integer estimation V. Rottschäfer - Wiskunde voor de rozenk...

€2,00
wwf

 

Wiskunde en Gezondheid

Wiskunde en GezondheidVakantiecursus 2002J. van de Craats - Ten geleide N. Maurits - Een wiskundige kijk in de hersenen M. Keijzer - Monte Carlo en wijnvlekken I. Stam...

€2,00
wwf

 

Matrices - Vacantiecursus 1986

F. van Schagen - Inleiding F. van der Blij - Matrices, wat doe je er alzo mee? J. van de Craats - Matrices en meetkunde W.H. Haemers - Matrices en g...

€2,00
wwf

 

Analyse, 250 tentamenopgaven met uitwerkingen

Analyse, 250 tentamenopgaven met uitwerkingenH. Bavinck1. Grondbegrippen 2. Complexe getallen 3. Limieten en continuïteit 4. Differentiaalrekening 5. Integraalrekeni...

€2,00
wwf

 

Vraagstukken Analyse

Vraagstukken AnalyseDrs. W.J. Al, Drs. W.F.J. Edelaar1. Voorbereiding 2. Complexe getallen 3. Functies; continuïteit 4. Differentiaalrekening 5. Integraalrekening 6...

€2,00
wwf

 

Wiskundeonderwijs in de basisvorming

Wiskundeonderwijs in de basisvormingBram LagerwerfEen didactische ruggesteun voor wiskundedocenten 1. Getallen 2. Ruimte, vlakken, lijnen en punten 3. Wiskunde bouwen ...

€2,00
wwf

 

Wiskunde, een deductieve wetenschap

I. Grepen uit de geschiedenis der WiskundeII. De Probleemstelling in de WiskundeIII. De Methodiek der Wiskunde

€2,00
wwf

 

Introductory Mathematical Analysis

For Business, Economics, and the Life and Social Sciences0. Review of algebra1. Applications and more algebra2. Functions and graphs3. Lines, parabolas, and systems4. Exp...

€2,00
wwf

 

Analyse

AnalyseDr. J.H.J. Almering e.a.1. Grondbegrippen 2. Complexe getallen 3. Limieten en continuïteit 4. Differentiaalrekening 5. Integraalrekening 6. Functies van Rn n...

€2,00
wwf

 

Kansverdelingen

KansverdelingenMartin Kindt en Jan de Lange Jzn.HEWET vwo Wiskunde A 1. Stochasten 2. Verwachtingswaarde 3. Binomiale kansverdeling 4. De hypergeometrische verdelin...

€1,00
wwf

 

Vraagstukken over Analyse en Algebra 2

Vraagstukken over Analyse en Algebra 2W.J.H. Salet e.a.I. Vergelijkingen II. Functies van twee of meer veranderlijken III. Differentiaalquotiënten IV. Het invoeren va...

€2,00
wwf

 

De Nederlandse Wiskunde Olympiade

De Nederlandse Wiskunde OlympiadeJan van de Craats (red.)100 opgaven met hints, oplossingen en achtergronden

€2,00
wwf

 

Exponenten en logaritmen

Exponenten en logaritmenJan de Lange JznHEWET vwo Wiskunde A/B 1. Inleiding 2. Exponentiële funkties 3. Grafieken, ongelijkheden 4. Toepassingen 5a. Logaritmische...

€1,00
wwf

 

Stereometrie voor het middelbaar technisch onderwijs

Stereometrie voor het middelbaar technisch onderwijsP. ReyndersI. Algemene begrippen en eigenschappen II. Loodrechte stand van een rechte en een plat vlak III. Een rechte...

€2,00
wwf

 

Differentiaal- en Integraalrekening I en II - ten dienste van het middelbaar technisch onderwijs en voor zelfstudie

Differentiaal- en Integraalrekening I en II - ten dienste van het middelbaar technisch onderwijs en voor zelfstudieP. ReyndersInleiding I. Functies II. Limieten III. Reek...

€2,00
wwf

 

Meetkunde voor kweekscholen

Meetkunde voor kweekscholenB. MariusEnige algemene wenken in verband met het oplossen van meetkunde-vraagstukken Berekenen van lijnstukken in een driehoek De cirkel Nogma...

€2,00
wwf

 

Complexe getallen

Complexe getallenD. LeujesI. Inleiding II. Systematische behandeling

€1,00
wwf

 

Gids voor de analytische meetkunde van de b-afdelingen

Gids voor de analytische meetkunde van de b-afdelingenDrs. P.E. LepoeterI. Inleiding II. De rechte lijn III. De cirkel IV. Bundels V. Verzamelingen VI. De parabool VII. D...

€2,00
wwf

 

Differentiaal- en Integraalrekening voor het V.H.M.O.

Differentiaal- en Integraalrekening voor het V.H.M.O.J.C. Kok e.a.I. Getallen, functies en limieten II. Differentiaalrekening III. Integraalrekening IV. Enige toepassinge...

€2,00
wwf

 

Werkboek der analytische meetkunde

Werkboek der analytische meetkundeDr. P.M. van Hiele en Dr. D. van Hiele-GeldofI. Het algebraïsch voorstellen van meetkundige figuren II. Onderlinge ligging van meetkund...

€2,00
wwf

 

Goniometrie

GoniometrieDr. A. van Dop, Dr. A. van HaselenI. Goniometrische verhoudingen van scherpe hoeken II. Goniometrische verhoudingen van willekeurige hoeken III. Grafieken IV. ...

€2,00
wwf

 

Stereometrie

StereometrieDr. A. van Dop, Dr. A. van HaselenI. Rechten en vlakken II. Doorsneden III. Hoeken tussen rechten en vlakken IV. Afstanden V. Verzameling van punten. Verzamel...

€2,00
wwf

 

Leerboek der Algebra III

Leerboek der Algebra IIIH.A. Derksen, G.L.N.H. De LaiveOver de oplossing van n vergelijkingen met n onbekenden, waarvan minstens één vergelijking van den tweeden of hoo...

€2,00
wwf

 

Nieuwe algebra-vraagstukken

Nieuwe algebra-vraagstukkenB. Coster, Dr. A. van Dop, Dr. H. Streefkerkmet antwoordenboekje I. Limieten II. Differentiaalrekening III. Uitbreiding van de functies IV. Int...

€2,00
wwf

 

Nieuwe algebra voor het eindexamen

Nieuwe algebra voor het eindexamenB. Coster, Dr. A. van Dop, Dr. H. StreefkerkI. Het getalbegrip II. Vergelijkingen III. Functies IV. Coördinaten. Toepassing op functies...

€2,00
wwf

 

Algebra voor M.O. en V.H.O. I

Algebra voor M.O. en V.H.O. IC.J. AldersI. Hoofdbewerkingen met algebraïsche getallen II. Lineaire vergelijkingen met één onbekende III. Merkwaardige produkten IV. Ont...

€2,00
wwf

 

Algebra voor M.O. en V.H.O. II

Algebra voor M.O. en V.H.O. IIC.J. AldersI. Grafieken; de lineaire functie II. Vierkantsvergelijkingen III. Vergelijkingen van hogere graad IV. De kwadratische functie V....

€2,00
wwf

 

Algebra voor M.O. en V.H.O. II A

Algebra voor M.O. en V.H.O. II AC.J. AldersXII. Grafische voorstellingen; de lineaire functie XIII. Vierkantsvergelijkingen XIV. Irrationale vergelijkingen XV. De kwadrat...

€2,00
wwf

 

Algebra voor M.O. en V.H.O. II B

Algebra voor M.O. en V.H.O. II BC.J. AldersXXIV. Functies XXV. De functies y = (ax^2+bx+c)/(px^2+qx+r) en y = (ax^2+bx+c)/(px+q) XXVI. Limieten XXVII. Inleiding tot de di...

€2,00
wwf

 

Algebra voor M.O. en V.H.O. III

Algebra voor M.O. en V.H.O. IIIC.J. AldersI. Functies II. Limieten III. Inleiding tot de differentiaalrekening IV. De grondformule van de integraalrekening V. Complexe ge...

€2,00
wwf

 

Goniometrie voor M.O. en V.H.O.

Goniometrie voor M.O. en V.H.O.C.J. AldersI. De goniometrische functies van scherpe hoeken II. De scheefhoekige driehoek III. Algemene definities van de goniometrische fu...

€2,00
wwf

 

Inleiding tot de Analytische Meetkunde

Inleiding tot de Analytische MeetkundeC.J. AldersI. Coördinaten II. De rechte lijn III. De cirkel IV. Verzamelingen V. De parabool VI. De ellips VII. De hyperbool VIII. ...

€2,00
wwf

 

Stereometrie voor M.O. en V.H.O.

Stereometrie voor M.O. en V.H.O.C.J. AldersI. Ligging van punten, lijnen en vlakken II. Meetkundige plaatsen; ruimteconstructies III. De piramide IV. Het prisma V. De inh...

€2,00
wwf

 

Algebra voor Kweekscholen

Algebra voor KweekscholenC.J. Alders, G.J. HietbrinkI. Overzicht II. Wortelvormen III. Grafieken; de lineaire functie IV. Vierkantsvergelijkingen V. Vergelijkingen van ho...

€2,00
wwf

 

Mathematische statistiek

Mathematische statistiekJ.J. Sloff, A. Yntema, G. Krooshof, T.G.H. Aalders0. Combinatoriek 1. Kansen 2. Stochasten 3. Binomiale verdeling 4. Toetsen 5. Verwachting en sta...

€2,00
wwf

 

Correlatie en regressie

Correlatie en regressieW.E. Groen, A.J. Hakkert, W.H.H. van der MaatenKeuze onderwerp wiskunde A 1. Kwalitatieve aspecten 2. Kwantitatieve aspecten 3. Afsluiting; Tijdree...

€2,00
wwf

 

Statistiek en kansrekening voor het v.w.o.

Statistiek en kansrekening voor het v.w.o.Bert Nijdam e.a.met Tabellenboekje en Antwoordenboekje incl. het boek Kanttekeningen (333 p) met ervaringen, opgedaan in het exp...

€2,00
wwf