Uitgelicht Artikelen

Uitgelichte artikelen

Wereldwiskunde Fonds: 25 jaar

Jubileumboekje ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Wereldwiskunde Fonds.Verbeteren van wiskundeonderwijs in ontwikkelingslandenEvert van de Vrie - 25 jaar We...

€2,00
wwf

 

284 artikelen gevonden. Resultaten 1 weergeven in 20
Elementary Statistics

1. Introduction to statistics 2. Summarizing and graphing data 3. Statistics for describing, exploring, and comparing data 4. Probability 5. Discre...

€3,00
wwf

 

Beknopte Analytische Meetkunde

Beknopte Analytische MeetkundeDr. D.J.E. SchrekI. Coördinaten II. Vergelijkingen tussen coördinaten III. De rechte lijn IV. Twee en meer rechten V. De cirkel VI. T...

€2,00
wwf

 

Metrica - Meetkunde voor de MTS

Metrica - Meetkunde voor de MTSA.J. Pigmans, C.A. Jespers1. Het getal ? en de cirkel 2. Gelijkvormige transformatie 3. Vectoren 4. Goniometrische verhoudingen 5. Goni...

€2,00
wwf

 

Stereometrie voor M.O en V.H.O.

Stereometrie voor M.O en V.H.O.C.J. AldersI. Ligging van punten, lijnen en vlakken II. Meetkundige plaatsen; ruimteconstructiesIII. De piramide IV. Het prisma V. De i...

€2,00
wwf

 

Calculus

0. Preliminaries1. Limits2. The Derivative3. Applications of the Derivative4. The Definite Integral5. Applications of the Integral6. Trancendental Functions7. Techniques ...

€3,00
wwf

 

Applied Calculus

1. Functions and Change2. Rate of Change: The Derivative3. Short-Cuts to Differentiation4. Using the Derivative5. Accumulated Change: The Definite IntegralAppendix: Sprea...

€3,00
wwf

 

Contemporary Linear Algebra

1. Vectors2. Systems of Linear Equations3. Matrices and Matrix Algebra4. Determinants5. Matrix Models6. Linear Transformations7. Dimension and Structure8. Diagonalization...

€3,00
wwf

 

Linear Algebra and its Applications

Linear Algebra and its Applications Study GuideDavid Lay1. Linear Equations in Linear Algebra 2. Matrix Algebra 3. Determinants 4. Vector Spaces 5. Eigenvalues and ...

€3,00
wwf

 

Stats - Data and Models

I. Exploring and Understanding DataII. Exploring Relationships Between VariablesIII. Gathering DataIV. Randomness and ProbabilityV. From the Data at Hand to the World at ...

€3,00
wwf

 

Ik was wiskundeleraar

Ik was wiskundeleraarFred Goffreegesprekken met - Jan Karel Timmer - Johan H. Wansink - Pierre van Hiele - Piet Vredenduin - Kees van Baalen

€2,00
wwf

 

Middel-Algebra I

Middel-Algebra IP. WijdenesLeerboek voor Akte-studie en inleiding tot de analyse I. Bewijzen door volledige inductie II. Ongelijkheden III. Permutaties en combinaties ...

€2,00
wwf

 

Middel-Algebra II

Middel-Algebra IIP. WijdenesLeerboek voor Akte-studie en inleiding tot de analyse I. Onmeetbare getallen II. Varianten en limieten van varianten III. Limieten van func...

€2,00
wwf

 

Calculus, A Complete Course

P.  Preliminaries1.  Limits and Continuity2.  Differentiation3.  Transcendental Functions4.  Some Applications of Derivatives5.  Integration6.  Techniques of Integ...

€3,00
wwf

 

Leerboek der Goniometrie en Trigonometrie

Leerboek der Goniometrie en TrigonometrieP. WijdenesI. Inleiding. Scherpe hoeken II. Goniometrische verhoudingen van andere dan scherpe hoeken III. Bijzondere waarden e...

€2,00
wwf

 

Pythagoras - Jaargang 51

Pythagoras - Jaargang 51 Wiskundetijdschrift voor jongeren De volledige jaargang 51, 2011-2012

€1,00
wwf

 

Mathematical Tables and Formulas

Mathematical Tables and FormulasRobert D. Carmichael, Edwin R. SmithI. Common Logarithms II. Important Constants III. Logarithmic Trigonometric Functions IV. Logarithm...

€2,00
wwf

 

Raaklijn en oppervlakte

Raaklijn en oppervlakteDr. J.C.H. Gerretseneen inleiding tot de infinitesimaalrekening op aanschouwelijke grondslag 1. Functies 2. Elementaire functies 3. De afgelei...

€2,00
wwf

 

HEWET wiskunde 5/6V A - De normale verdeling

HEWET wiskunde 5/6V A - De normale verdelingMartin Kindt en Jan de Lange Jzn.Wiskundemateriaal dat in het kader van het HEWET-experiment is ontwikkeld door de Vakgroep On...

€1,00
wwf

 

HEWET wiskunde 5/6V A - Kansverdelingen

HEWET wiskunde 5/6V A - KansverdelingenMartin Kindt en Jan de Lange Jzn.Wiskundemateriaal dat in het kader van het HEWET-experiment is ontwikkeld door de Vakgroep Onderzo...

€1,00
wwf

 

Opgaven wiskunde havo

Opgaven wiskunde havoM. Kindt, H. Steursamengesteld in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren 1. Algebra, analyse en goniometrie 2. Meetkunde 3. S...

€2,00
wwf