Blader Artikelen in Studieboeken

92 artikelen gevonden. Resultaten 1 weergeven in 20
Elementary Statistics

1. Introduction to statistics 2. Summarizing and graphing data 3. Statistics for describing, exploring, and comparing data 4. Probability 5. Discre...

€3,00
wwf

 

Calculus

0. Preliminaries1. Limits2. The Derivative3. Applications of the Derivative4. The Definite Integral5. Applications of the Integral6. Trancendental Functions7. Techniques ...

€3,00
wwf

 

Applied Calculus

1. Functions and Change2. Rate of Change: The Derivative3. Short-Cuts to Differentiation4. Using the Derivative5. Accumulated Change: The Definite IntegralAppendix: Sprea...

€3,00
wwf

 

Contemporary Linear Algebra

1. Vectors2. Systems of Linear Equations3. Matrices and Matrix Algebra4. Determinants5. Matrix Models6. Linear Transformations7. Dimension and Structure8. Diagonalization...

€3,00
wwf

 

Linear Algebra and its Applications

Linear Algebra and its Applications Study GuideDavid Lay1. Linear Equations in Linear Algebra 2. Matrix Algebra 3. Determinants 4. Vector Spaces 5. Eigenvalues and ...

€3,00
wwf

 

Stats - Data and Models

I. Exploring and Understanding DataII. Exploring Relationships Between VariablesIII. Gathering DataIV. Randomness and ProbabilityV. From the Data at Hand to the World at ...

€3,00
wwf

 

Middel-Algebra I

Middel-Algebra IP. WijdenesLeerboek voor Akte-studie en inleiding tot de analyse I. Bewijzen door volledige inductie II. Ongelijkheden III. Permutaties en combinaties ...

€2,00
wwf

 

Middel-Algebra II

Middel-Algebra IIP. WijdenesLeerboek voor Akte-studie en inleiding tot de analyse I. Onmeetbare getallen II. Varianten en limieten van varianten III. Limieten van func...

€2,00
wwf

 

Calculus, A Complete Course

P.  Preliminaries1.  Limits and Continuity2.  Differentiation3.  Transcendental Functions4.  Some Applications of Derivatives5.  Integration6.  Techniques of Integ...

€3,00
wwf

 

Leerboek der Goniometrie en Trigonometrie

Leerboek der Goniometrie en TrigonometrieP. WijdenesI. Inleiding. Scherpe hoeken II. Goniometrische verhoudingen van andere dan scherpe hoeken III. Bijzondere waarden e...

€2,00
wwf

 

Mathematical Tables and Formulas

Mathematical Tables and FormulasRobert D. Carmichael, Edwin R. SmithI. Common Logarithms II. Important Constants III. Logarithmic Trigonometric Functions IV. Logarithm...

€2,00
wwf

 

Raaklijn en oppervlakte

Raaklijn en oppervlakteDr. J.C.H. Gerretseneen inleiding tot de infinitesimaalrekening op aanschouwelijke grondslag 1. Functies 2. Elementaire functies 3. De afgelei...

€2,00
wwf

 

Fundamentals of College Algebra

Fundamentals of College AlgebraCarl B. Allendoerfer, Cletus O. Oakley1. Mathematical Method 2. The Number System 3. Polynomials 4. Algebraic Fractions 5. Exponents and Ra...

€2,00
wwf

 

Integration of Ordinary Differential Equations

Integration of Ordinary Differential EquationsE.L. InceI. Equations of the first order and degree II. Integral curves III. Equations of higher degree IV. Equations of the...

€2,00
wwf

 

Numerieke methoden voor technici

Numerieke methoden voor techniciIr. R. Kammer1. Fouten 2. Het oplossen van vergelijkingen 3. Interpolatie 4. Numerieke differentiatie 5. Numerieke integratie 6. Methode v...

€2,00
wwf

 

Landmeten en waterpassen

Landmeten en waterpassenProf. Ir. W. Schermerhorn, Ir. H.J. van SteenisA. Algemene begrippen, hulpmiddelen en hun onderdelen B. Waterpassen C. Situatiemeting, kaartering ...

€2,00
wwf

 

Statistiek om mee te werken

Statistiek om mee te werkenDrs. A. Buijs1. Inleiding tot de beschrijvende statistiek 2. Maatstaven voor ligging en spreiding 3. Kansrekening 4. Kansvariabelen 5. De n...

€2,00
wwf

 

Noordhoff's wiskundige tafels in 5 decimalen

Noordhoff's wiskundige tafels in 5 decimalenP. WijdenesDaftar ilmu pasti dalam 5 desimal Tables mathématiques à 5 décimales Mathematical tables to 5 decimal place...

€2,00
wwf

 

Wiskunde voor het hoger beroepsonderwijs - Deel 1 - Analyse en numerieke wiskunde

Wiskunde voor het hoger beroepsonderwijs - Deel 1 - Analyse en numerieke wiskundeR. van Asselt, Dr. R.B.J. Pijlgroms, Drs. W.V. Smeets, Ir. J.L. Walter, Ir. G. van der Ze...

€2,00
wwf

 

Wiskunde voor het hoger beroepsonderwijs - Deel 2 - Analyse en numerieke wiskunde

Wiskunde voor het hoger beroepsonderwijs - Deel 2 - Analyse en numerieke wiskundeR. van Asselt, Dr. R.B.J. Pijlgroms, Drs. W.V. Smeets, Ir. G. van der Zee, Ir. H. ZoeteMe...

€2,00
wwf