Blader # Artikelen in Studieboeken

102 vermeldingen gevonden. Resultaten 1 tot 20 weergeven
Analyse, 250 tentamenopgaven met uitwerkingen

Analyse, 250 tentamenopgaven met uitwerkingenH. Bavinck1. Grondbegrippen 2. Complexe getallen 3. Limieten en continuïteit 4. Differentiaalrekening 5. Integraalrekeni...

€2,00
wwf

 

Vraagstukken Analyse

Vraagstukken AnalyseDrs. W.J. Al, Drs. W.F.J. Edelaar1. Voorbereiding 2. Complexe getallen 3. Functies; continuïteit 4. Differentiaalrekening 5. Integraalrekening 6...

€2,00
wwf

 

Introductory Mathematical Analysis

For Business, Economics, and the Life and Social Sciences0. Review of algebra1. Applications and more algebra2. Functions and graphs3. Lines, parabolas, and systems4. Exp...

€2,00
wwf

 

Analyse

AnalyseDr. J.H.J. Almering e.a.1. Grondbegrippen 2. Complexe getallen 3. Limieten en continuïteit 4. Differentiaalrekening 5. Integraalrekening 6. Functies van Rn n...

€2,00
wwf

 

Vraagstukken over Analyse en Algebra 2

Vraagstukken over Analyse en Algebra 2W.J.H. Salet e.a.I. Vergelijkingen II. Functies van twee of meer veranderlijken III. Differentiaalquotiënten IV. Het invoeren va...

€2,00
wwf

 

Lineaire algebra - vraagstukken

Lineaire algebra - vraagstukkenJ.F.H. BorDe werkelijke schrijvers zijn: Dr. J.C. Boland , Dr. F. Oort en Dr. H. van Rossum Ten behoeve van de wiskundeoefeningen aan de U...

€2,00
wwf

 

Vraagstukken Analytische Meetkunde en Lineaire Algebra

Vraagstukken Analytische Meetkunde en Lineaire AlgebraB.W. Steggerda e.a.I. Vectoren in R2 en R3 II. Metriek III. Lineaire afhankelijkheid in R2 en R3 IV. Determinanten e...

€2,00
wwf

 

Wiskunde voor de sector HEO

Wiskunde voor de sector HEOD.P.G. van As1. Getalverzamelingen en bewerkingen 2. Functies, vergelijkingen en ongelijkheden van de eerste graad 3. Functies en vergelijkinge...

€2,00
wwf

 

Voortgezette wiskunde 1 - Differentiaalrekening en integraalrekening

Voortgezette wiskunde 1 - Differentiaalrekening en integraalrekeningDrs. A. Kaldewaij, Dr. J. van Tiel1. Functies en relaties 2. Limieten 3. Differentiëren 4. Exponenti...

€2,00
wwf

 

Vraagstukken Analyse 2 1/2

Vraagstukken Analyse 2 1/2M. H. HendriksI. Algemene inleiding II. Continue functies III. Differentieerbare functies IV. Integratie V. Differentiaalvergelijkingen VI. Exam...

€2,00
wwf

 

Numerieke zaken uit Analyse

Numerieke zaken uit AnalyseDr. J.H.J. Almering e.a.Regula falsi Linearisering, interpolatieformule van Lagrange, numerieke nulpuntsbepaling Numerieke integratie Foutenlee...

€1,00
wwf

 

Repetitiedictaat Analyse deel I

Repetitiedictaat Analyse deel IIr. W.J. VollewensI. Functies II. Limieten III. Differentieeren van functies van één onafhankelijke variabele IV. Het differentieeren van...

€2,00
wwf

 

Repetitiedictaat Analyse deel II

Repetitiedictaat Analyse deel IIIr. W.J. VollewensI. Functies van meer dan één veranderlijke II. Het invoeren van nieuwe variabelen III. Reeksen van Taylor en Mac-Lauri...

€2,00
wwf

 

Vraagstukken over Analyse en Algebra 1

Vraagstukken over Analyse en Algebra 1W.J.H. Salet e.a.I. Inleiding II. Complexe getallen III. Limieten van rijen IV. Limieten van functies; continuïteit V. Differentië...

€2,00
wwf

 

Gids voor het examen wiskunde m.o. a

Gids voor het examen wiskunde m.o. aP.J. de DoelderI. Algebra II. Analyse III. Analytische meetkunde en lineaire algebra IV. Projectieve meetkunde

€2,00
wwf

 

Statistiek voor de sociale wetenschappen 1 en 2

Statistiek voor de sociale wetenschappen 1 en 2Bert Nijdam, Hans van BuurenEen leerpakket in twee ringbanden, met antwoorden van de opgaven Deel I Beschrijvende statist...

€3,00
wwf

 

Statistiek 1 - Datareductie

Statistiek 1 - DatareductieW.P. van den Brink, P. KoeleDeel 1: Datareductie 1. Inleiding 2. Meten en beschrijven 3. Kengetallen voor frequentieverdelingen 4. Correlatie 5...

€2,00
wwf

 

Statistiek 3 - Toepassingen

Statistiek 3 - ToepassingenW.P. van den Brink, P. KoeleDeel 3: Toepassingen 12. Methodologie 13. Variantie-analyse 14. Gemiddelden en varianties 15. Correlatie 16. Median...

€2,00
wwf

 

Beschrijvende statistiek

Beschrijvende statistiekE.A.W. Bolle, F. Göbel, J.M.H. Lenoir1. Inleiding 2. Waarneming en onderzoek van statistische verschijnselen 3. Presentatie van gegevens 4. Samen...

€2,00
wwf